Ledendag Ovds op zaterdag 31 augustus

Facebooktwittermail

 

Zoals je weet, heeft Ovds (Oproep voor een democratische school) begin 2019 een nieuwe basistekst aangenomen. Daarom willen we regelmatig, voor onze leden, vorming en uitwisseling organiseren rond belangrijke actuele onderwerpen die aan bod komen in onze basistekst.

Op zaterdag 31 augustus (10u-16u) ben je welkom op een eerste vormingsdag.

Plaats: in de lokalen van het Atheneum Brussel, Moutstraat 24, 1000 Brussel. Op 15 minuten te voet van het Centraal Station of op 2 minuten van metro Sint Katelijne (St. Cathérine).

Van 10u tot 12u en van 13u tot 14u komen drie thema’s aan bod voor vorming en discussie:

  • Het inschrijvingsbeleid
  • De nieuwe eindtermen
  • Peilingen, paralleltoetsen en centrale examens

Elk thema wordt gedurende één uur behandeld: een inleidende presentatie van ongeveer twintig minuten, gevolgd door een uitwisseling met de deelnemers. De Franstalige deelnemers zullen tegelijkertijd drie verschillende onderwerpen behandelen.

Na de inhoudelijke themadiscussies (per taalgroep) houden we van 14u15 tot 16u een plenaire vergadering om de nationale en regionale initiatieven van Ovds/Aped voor het jaar 2019-2020 te bespreken. Op 16 november 2019 organiseren we onze tweejaarlijkse “zes uren voor de democratische school” In het najaar maken we de resultaten bekend van onze enquête “School, kennis, klimaat” onder leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Onze petitie “Un autre Pacte est possible” (naar aanleiding van het Pacte d’Excellence in het Franstalig onderwijs; reeds 1000 ondertekenaars) blijft minstens lopen tot er een nieuwe minister van Onderwijs en regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles is. Voor de rest zijn er wel ideeën maar nog geen vaste plannen. De brainstorming op 31 augustus is belangrijk. We rekenen op uw inbreng.

Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor leden van Ovds. Ben je nog geen lid, of heb je je bijdrage nog niet betaald ? Stort dan 15 euro (MINIMUM, of meer, volgens je mogelijkheden) op rekeningnummer BE42 0000 5722 5754 van Ovds, Vrijwilligerslaan 103, 1160 Brussel. Vergeet niet je volledig adres te vermelden. Je kan best dit elektronisch invulformulier gebruiken. 

Deelname aan deze ledendag is gratis. ’s Middags zorgen wij voor de maaltijd.

We vragen om vooraf uw aanwezigheid te bevestigen per mail: ovds@democratischeschool.org

 

Nico Hirtt

Voorzitter Ovds-Aped