1200 scholieren op klimaatmars in Halle. Interview met initiatiefnemer

Facebooktwittermail

 

De klimaatmarsen, georganiseerd door Youth For Climate, deinden de afgelopen weken vanuit Brussel uit naar een aantal andere steden. Op dikketruiendag organiseerden de scholen van de campus van het Gemeenschapsonderwijs in Halle een klimaatmars met 1200 scholieren. We vroegen aan leerkracht Kevin Kestemont hoe het initiatief tot stand kwam.

Hoe is het idee van de klimaatmars ontstaan?

Op dinsdag 12 februari was het in heel Vlaanderen ‘Dikketruiendag’. Onze leerlingen denken elk jaar na over de uitwerking van deze dag. Sinds enkele jaren gebeurt dit op campusniveau. Op onze campus is er een lagere school, een middenschool en een school met de bovenbouw. Het milieu en ons klimaat zijn thema’s die iedereen aanbelangen. Klimaatopwarming stopt niet aan de schoolpoort en moet op heel wat verschillende niveaus worden aangepakt. Dit zijn zaken die de leerlingen al vanaf de lagere school leren. Scholieren die opkomen voor het klimaat, in de media kan er niet naast worden gekeken natuurlijk. Dit leeft enorm bij onze leerlingen. Toen we navraag deden bij onze leerlingen wat ze dit jaar wilden organiseren met ‘Dikke Truiendag’, kwam het organiseren van een klimaatmars meteen naar voor. Met een aantal leerkrachten vonden we dat we de leerlingen daar absoluut in moesten steunen. Het leek ons de ideale manier om de eindtermen en leerplandoelen rond het thema op een creatieve en actieve manier concreet te maken.

Wat is jouw functie op school en welke rol speelde jij in de organisatie van de klimaatmars?

Ik ben leerkracht in het zesde leerjaar van de lagere school en zat dit jaar in de werkgroep ‘Dikketruiendag’ waar het idee is ontstaan. Ik nam enkele organisatorische aspecten voor mijn rekening zoals de aanvraag van de klimaatmars bij de gemeente, het uitnodigen van de burgemeester en het contacteren van de pers. Ik sprak ook met collega’s over het initiatief.

Hoe verliep de klimaatmars?

Tijdens de speeltijd verzamelden alle leerlingen om 10u15 op de speelplaats om in stoet te vertrekken. De jongste kinderen stapten een klein stukje mee, de leerlingen van het middelbaar en de oudere kinderen van de lagere school wandelden verder richting Grote Markt. Daar hielden we halt en overhandigden we een memorandum aan de burgemeester. De leerlingen konden op voorhand ideeën indienen i.v.m. milieu en klimaat. Er kwamen veel ideeën uit de bus rond mobiliteit, beter openbaar vervoer, propere lucht en veiligere fietspaden. Door de mars kregen deze verzuchtingen meer (pers)aandacht. Er namen 1200 leerlingen deel aan de mars.

Hoe konden jullie zoveel leerlingen overtuigen?

We zijn een grote campus. Bijna alle leerlingen namen deel aan de klimaatmars. De leerlingen waren niet verplicht er aan deel te nemen. Wie niet mee wou, kon op school blijven, en kreeg daar een alternatief programma waarbij ze ook werkten rond hetzelfde thema en dus aan dezelfde doelen.

Aan de klimaatmars gingen een aantal lessen vooraf over klimaatopwarming. Verscheidene collega’s zorgden voor een wetenschappelijk onderbouwd kader. De actualiteit deed eigenlijk de rest. We mogen niet onderschatten welke invloed jongeren als ‘Anuna De Wever’ en ‘Greta Thunberg’ hebben op onze scholieren.

Zijn er ook contacten geweest met andere scholen in Halle?

Daar hebben we over nagedacht. Een deel van de leerkrachten was er zeker voor te vinden om andere scholen ook uit te nodigen. In Halle gaan 10 000 kinderen en jongeren naar school. Dat zou dus een enorme klimaatmars geweest zijn. Uiteindelijk hielden we het op campusniveau. Dat leek ons organisatorisch het meest haalbaar en een goede eerste stap om de klimaatbeweging in Halle op gang te trekken. Indien dit andere scholen kan inspireren om mee op de kar te springen, kunnen we dit alleen maar toejuichen natuurlijk.

Is deze klimaatmars een eendagsvlieg?

Nee, elk jaar gebeurt er iets op ‘dikketruiendag’. Wij zijn een MOS-school. MOS staat voor ‘Milieu Op School’. Zo besteden wij doorheen heel het jaar heel wat aandacht aan het milieu: we proberen de afvalberg zo klein mogelijk te houden door onze leerlingen een drinkbus te laten gebruiken en boterhammen te laten meebrengen in brooddozen in plaats van ingepakt in papier. Daarnaast houden we heel wat acties rond mobiliteit. Zo vragen we de ouders om elke woensdag de auto thuis te laten en de leerlingen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets naar school te laten komen. We hebben een MOS-team waar de leerlingen hun ideeën naar voor kunnen brengen rond ‘milieu’. De inbreng van onze leerlingen vinden we zelf heel belangrijk. Ook de klimaatmars van dinsdag is op die manier tot stand gekomen. We hebben onze leerlingen echt een stem kunnen geven en hebben er zo voor gezorgd dat hun bekommernissen konden worden geuit.

Romy Aerts

Lees ook:  leraars gezocht voor enquête onder leerlingen (derde graad secundair) over “School, kennis, klimaat”. 

 

Reportages (tv en dagbladen) over de klimaatmars in Halle

  1. https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/campus-ka-halle-organiseert-klimaatmars/37829?fbclid=IwAR3vspNJvF0Be4DbHdzi9hHZcVD3K_Gvbz7NkSehCmRnqohpyulQrVlkES4
  2. https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/campus-ka-halle-houdt-mars-voor-beter-klimaat/37877?fbclid=IwAR1HoyQasE-IlAeF7JO5qiMremX7TcO_6cZAFbqrVojPSfYWErvCgjIBclk
  3. https://www.hln.be/regio/halle/klimaatmars-van-1-200-leerlingen-trekt-door-straten-van-halle~ab721ed5/?fbclid=IwAR1YdU0UEUXIBmFctexFIPk9FJ8VXKvUzEAPNaJeg6YKEi0z2ala9_Kt84g
  4. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_04171332?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=dlvrit&utm_content=article&utm_campaign=seeding
  5. https://www.nieuwsblad.be/cnt/blide_04168656?fbclid=IwAR3CahUrYAbGJ2EFh8DDb-pabrFcHK3sDQV0KkeOmEthBI0e8ahjQSZShPs
  6. https://www.ringtv.be/nieuws/halse-en-alsembergse-scholen-organiseren-eigen-klimaatmars
  7. https://www.ringtv.be/nieuws/halse-en-alsembergse-scholen-organiseren-eigen-klimaatmars