Gezocht: leraars om mee te werken aan onze leerlingenenquête “School, kennis en klimaat”

Facebooktwittermail

In 2008 en in 2015 heeft de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) telkens bij meer dan 3000 leerlingen van de 5de, 6de en 7de jaren van het secundair onderwijs een enquête gehouden om hun maatschappelijk relevante kennis te testen, in het bijzonder over klimaatopwarming, uitputting van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie. Tussen dinsdag 23 april en vrijdag 17 mei 2019 (de vier weken na de Paasvakantie) organiseren wij een nieuwe enquête “School, kennis en klimaat” bij leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Deze  nieuwe enquête staat volledig in het teken van de klimaatverandering. Zij meet zowel de kennis als het engagement van de scholieren.  

Om in ons opzet te slagen rekenen we op de medewerking van honderden leerkrachten die les geven in de derde graad van het secundair en één lesuur aan de enquête kunnen besteden. Aan leerkrachten die willen meewerken, vragen we om zich eerst te registreren via het inschrijvingsformulier onderaan.

Schrijf je in om met je leerlingen aan de enquête 2019 “School, kennis en klimaat” deel te nemen

De objectieven van de enquête “School, kennis en klimaat”

Met deze nieuwe leerlingenenquête hebben we meerdere doelstellingen voor ogen:

  1. Het kennisniveau en de graad van sensibilisering van de leerlingen wat betreft de problematiek van de klimaatopwarming, evalueren.
  2. Leerkrachten een tool aanreiken om met hun leerlingen te discuteren, hun kennis na te gaan en om hen te sensibiliseren.
  3. Na de publicatie van de resultaten over een instrument beschikken dat kan bijdragen om prioriteiten in de leerplannen en curricula voor te stellen.
  4. Door de publicatie van de resultaten bijdragen tot de mediatisering van de strijd voor het klimaat.

Wie kan er deelnemen?

Voor de leerlingen van de 5de, 6de en 7de leerjaren van het secundair onderwijs moet de enquête gehouden worden tussen dinsdag 23 april en vrijdag 17 mei 2019 (de vier weken na de Paasvakantie).

De leerlingen vullen de enquête in onder toezicht van een leraar (of opvoeder), individueel en zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. De enquête wordt on-line ingevuld. De leerlingen moeten dus in een lokaal met voldoende computers kunnen werken. Voor het invullen van de enquête zal een goed halfuur tijd noodzakelijk zijn. We vragen dus om één lesuur te voorzien, maar ook niet langer.

De anonimiteit van de leerlingen, leerkrachten en scholen wordt absoluut gegarandeerd.  

Als je leerlingen van andere klassen (niet van de derde graad) van het secundair onderwijs of studenten van het hoger onderwijs de enquête wil laten invullen, kan dit vrij, zonder inschrijving, maar enkel NA  17 mei. Deze resultaten zullen niet worden meegeteld in het rapport dat we zullen publiceren.

Inschrijvingsformulier

Leraars die in één of meerdere van hun klas(sen) van de derde graad secundair onderwijs (5de, 6de of 7de jaren), ASO of TSO of KSO of BSO of DBSO of BuSO, hun leerlingen willen laten deelnemen aan de Ovds-enquête “School, kennis, klimaat” in de periode  tussen 23 april en 17 mei, worden verzocht onderstaand formulier nauwkeurig in te vullen.

Daarna ontvang je van Ovds de nodige richtlijnen, met name de link naar de digitale vragenlijst en de toegangscode.

De leraars die met hun klas deelnemen aan de enquête zullen later (in september 2019) als eersten op de hoogte worden gebracht van de globale resultaten en zij zullen de gemiddelde score van hun klas(sen) ontvangen.

Bedankt voor jullie medewerking!

Inschrijvingsformulier

1 REACTIE

Comments are closed.