Colloquium Vlaams vs Franstalig onderwijs. De presentaties van de 7 sprekers.

Facebooktwittermail

Op zaterdag 10 november was de “spiegelzaal” van het gemeenschapscentrum De Markten in Brussel vol gelopen voor het tweetalig colloquium “gelijkenissen en verschillen tussen het Vlaams en Franstalig onderwijsbeleid”, georganiseerd door Oproep voor een democratische school (Ovds).  

Velen van de 120 deelnemers lieten hun tevredenheid blijken over de kwaliteit van de sprekers en … het koud buffet ’s middags. Wij danken iedereen die bijdroeg tot de goede organisatie van deze studiedag. 

Hieronder publiceren we de presentaties van de 7 sprekers. 

Dirk Jacobs: “Excellentie en gelijkheid van kansen in het onderwijs in België”

Dirk Jacobs is professor sociologie aan de ULB en lid van de Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité (GERME). Hij beschrijft aan de hand van verschillende statistische bronnen de situatie van het Franstalig en Vlaams onderwijs op het vlak van gelijkheid. Hij toont de impact van sociale en academische segregatie, veroorzaakt door de quasi-onderwijsmarkt en door vroegtijdige selectie.

Marc Demeuse : “Bilan van de decreten rond inschrijvingsrecht in het Franstalig onderwijs”

Marc Demeuse, vice-rector onderwijs aan de Universiteit van Bergen en directeur van het Institut d’administration scolaire, analyseert de verschillende decreten “inschrijvingen” en “sociale mix” in het Franstalig onderwijs. Hij onderzoekt in welke mate deze decreten erin slaagden de sociale mix in het onderwijs te verbeteren.

Thomas Wouters : “Het systeem van de dubbele contingentering in het Vlaams onderwijs”

Thomas Wouters, onderzoeker aan het Research Centre of Public Economics (KULeuven), beschrijft de evolutie van het inschrijvingsbeleid in Vlaanderen. Hij staat in het bijzonder stil bij de effecten van het systeem van de “dubbele contingentering”, dat scholen verplicht om een contingent kansrijke en kansarme leerlingen in te schrijven .

Jean-Pierre Kerckhofs : “Is sociale mix te verzoenen met nabijheid van de school ?”

Jean-Pierre Kerckhofs is leraar en voorzitter van Ovds. Hij illustreert de troeven en de haalbaarheid van het Ovds-voorstel voor een ‘gegarandeerde plaats voor alle kinderen in een gemakkelijk bereikbare en sociaal gemengde school’.

Pierre Waaub : “De gemeenschappelijke stam in het Pacte d’Excellence”

Pierre Waaub is leraar, militant van CGé (Changement pour l’égalité), en afgevaardigde voor FGTB-onderwijs in het Pacte d’Excellence. Hij analyseert de troeven en de beperkingen van deze onderwijshervorming wat betreft de verlenging van de gemeenschappelijke stam, in het licht van het relatieve falen van eerdere pogingen. Hij bespreekt de inzet van de huidige discussies binnen het proces van het Pacte d’excellence.

Goele Cornelissen : “Basisvorming en de nieuwe eindtermen van de eerste graad”

Goele Cornelissen is doctor in de pedagogie en verantwoordelijke voor de studiedienst van COC (Christelijke Onderwijscentrale). Zij reflecteert over de betekenis, de vorm en de inhoud van de gemeenschappelijke basisvorming, met name in het licht van de modernisering van het secundair onderwijs en de vernieuwing van de eindtermen in het Vlaams onderwijs.

Nico Hirtt : “Een gemeenschappelijke stam ? OK, maar … om wat te doen ?”

Nico Hirtt, gepensioneerd leraar en verantwoordelijke voor de studiedienst van Ovds, analyseert het debat over de gemeenschappelijke stam vanuit de invalshoek van de leerinhoud. Hij toont aan hoe een gemeenschappelijke “algemene en polytechnische” stam die een echt kritisch burgerschap inhoudt, moet opgevat worden in strijd met de heersende economistische visie over onderwijs.

De slideshow hieronder is weinig sprekend zonder de bijhorende tekst. Deze publiceren we weldra in Nederlandse vertaling maar is nu al hier beschikbaar in het frans.