Stop de steun aan Bridge International Academies

Facebooktwittermail

174 burgerorganisaties van over de hele wereld verspreidden op 1 augustus 2017 een oproep aan investeerders om niet langer steun te verlenen aan Bridge International Academies, een organisatie die meer dan 500 commerciële privéscholen uitbaat in het Zuiden, met steun van internationale donoren en investeerders. Ook Ovds ondertekende deze oproep.

Deze oproep komt er twee jaar na een eerdere oproep aan de Wereldbank. Een uiteenlopende groep organisaties uit 50 landen, waaronder mensenrechtenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties, gemeenschapsgerichte en religieuze organisaties en vakbonden, tonen toenemende, brede en grote bezorgdheden over het handelen van Bridge International Academies.

De tekst lijst groeiende bewijsvoering en analyse op, gepubliceerd in de laatste twee jaar, waaronder onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Daaruit blijkt grote ongerustheid over de praktijken van Bridge, waaronder de transparantie, de relatie met de overheid, en het niet-behalen van de onderwijsnormen. Centraal staan Oeganda en Kenya, waar Bridge illegaal scholen openhield, en niet aan de nationale onderwijsnormen wist te voldoen. In beide landen beviel de overheid de sluiting van de Bridge-scholen.

De kwaliteit van de Bridge-scholen wordt niet onafhankelijk onderzocht. In elk geval kan geen enkele leerwinst de shockerende gebruiken die in deze oproep gedocumenteerd worden verantwoorden. Hoe kan je bijvoorbeeld verantwoorden dat de niet-gediplomeerde, niet-geregistreerde leerkrachten geen leefbaar loon krijgen voor een werkweek van meer dan 60 uur?” zei Linda Odour-Noah van het East African Centre for Human Rights in Kenya, in een reactie.

De tekst beschrijft hoe Bridge er niet in slaagt om de minstbedeelden te bereiken die het stelt te helpen, door de hoge kostprijs. De tekst bespreekt negatieve gevolgen voor families die hun kinderen naar de scholen sturen. Een onderzoek toont aan dat tussen de 69 en 83% van de ouders moeite had om de huur te betalen, voedsel te betalen en toegang te krijgen tot gezondheidszorg, door de hoge schoolgelden.

De schoolkost bedraagt geen 6 Amerikaanse Dollar per maand, zoals de organisatie beweert, maar eerder 20. Dat bedrag is niet alleen onbetaalbaar voor een groot deel van de bevolking in onze landen waar Bridge werkt, maar hun gepubliceerde tarieven zijn ook misleidend”, zei Salima Namusobya van het Initiative for Social and Economic Rights, Oeganda.

De tekst toont ook hoe Bridge zich verzet tegen openbaar onderzoek en hoe het probeert de transparantie te beperken. Een recente brief van de commissie internationale ontwikkeling van het Britse Parlement kloeg dit ook aan.

In Liberia zien we hoe Bridge, deel van een publiek-private samenwerking met de staat, in totale geheimhouding werkt. Ze breken de regelgeving voor publieke aanbestedingen, en werken onafhankelijke controle op hun ondernemingen tegen. Dit bevestigd wat we in andere landen zien, waar Bridge betrokken was bij de arrestatie van een onafhankelijk onderzoeker, het monddood maken van vakbonden, verzet tegen controle en meer. Bridge is een wereldwijde onderwijsonderneming die zich in geheimhouding hult, en dat is zeer verontrustend” voegt Anderson Miamen van de Liberia Coalition for Transparancy and Acountability in Education toe.

De organisaties die de oproep ondertekenen vragen daarom aan de investeerders en donoren van Bridge om hun verbintenissen te verbreken en hun steun aan Bridge terug te trekken. De organisaties geven daarnaast een aantal andere aanbevelingen rond conformeren aan nationale wetten en normen, verantwoordingsplicht, omgang met de burgermaatschappij en teruggave van fondsen bestemd voor programma’s die gelijkheid in onderwijs bevorderen.

Het is belangrijk te erkennen dat de meeste investeerder oprecht proberen een verschil te maken van in het leven van kinderen in armoede. Wij delen die bezorgdheid en erkennen de noodzaak voor belangrijke verbeteringen in het onderwijs.Maar er is nu significant bewijs dat investeren in Bridge geen effectieve manier is om toegang, gelijkheid en kwaliteit in onderwijs te verbeteren, wat het doel zou moeten zijn van elk onderwijsinitiatief dat zich tot de minstbedeelden richt. We willen graag met donoren en investeerders naar alternatieven zoeken om meer effectieve manieren te vinden om duurzaam te investeren in kwaliteitsvol onderwijs voor alle kinderen die in armoede leven”, concludeerde Chikezie Anyanwu, van de Global Campaign for Education.

Deze oproep volgt op herhaald geuite bezorgdheid over de snelle en ongereguleerde groei van bepaalde private onderwijsverstrekker, met name commerciële zoals Bridge. In mei 2016 publiceerden 116 organisaties een tekst waarin ze hun bezorgdheid uitspraken over de misleidende feiten wat betreft de kostprijs en kwaliteit van Bridge-scholen. Sindsdien bevestigen verschillende bronnen, waaronder de VN, een parlementair onderzoek uit Groot Brittannië, onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke berichtgeving in de media deze bezorgdheden, en kloegen ze het grote verschil aan tussen wat Bridge belooft, en wat het in werkelijkheid doet.

Meer informatie en de lijst van ondertekenaars (Engels)