3200 leerlingen namen deel aan Ovds-enquête rond klimaatverandering en uitputting van energiebronnen

Facebooktwittermail

De lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) heeft in mei 2015 een enquête georganiseerd onder 3200 leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs rond klimaatverandering, uitputting fossiele energiebronnen, hernieuwbare energie.

De resultaten worden dinsdag 20 oktober om 10u voorgesteld op een persconferentie in Brussel. Op 21 oktober (Leuven), 28 oktober (Antwerpen) en 14 november (Brussel, tijdens de “8 uren voor de democratische school”) worden de resultaten van de enquête op publieke bijeenkomsten toegelicht en besproken

Wat weten onze leerlingen over klimaatverandering en energie?

Wat leren zij op school?

.

De enquête werd on-line ingevuld tijdens een les (onder begeleiding van een leraar) door 3200 leerlingen tussen 20 april en eind mei 2015.

107 scholen (47 Vlaamse en 60 Franstalige) met in totaal 265 klassen van de derde graad van het secundair onderwijs, uit alle netten, en zowel uit ASO, TSO als BSO (en een beperkt aantal leerlingen uit KSO en DBSO) namen deel aan de enquête.

De resultaten van deze unieke enquête worden voorgesteld op een persconferentie op dinsdag 20 oktober om 10u in Brussel. Vanaf dinsdag 20 oktober om 12 uur kan u de resultaten hier downloaden

Een greep uit de resultaten van de enquête

-*Minder dan een vierde van de leerlingen heeft een realistische visie op de duurzaamheid van de reserves aan petroleum en aardgas

-*Drie vierden van de leerlingen overschat het aandeel hernieuwbare energie in de Belgische elektriciteitsproductie met minstens een factor 5

-*Slechts 19% kan het broeikaseffect uitleggen, de helft verwart het met het gat in de ozonlaag

-*Een leerling op drie denkt dat een vliegtuigreis (900 km) minder CO2 uitstoot dan een treinreis

-*De kloof tussen het ASO en het BSO is veel groter in het Vlaams onderwijs dan in het Franstalig onderwijs

-*De verschillen tussen de socio-economische kwartielen zijn zeer groot

-*In het Franstalig onderwijs verdwijnen de verschillen volgens immigratiestatuut als men het effect van sociale afkomst elimineert. In Vlaanderen is dit niet het geval.

Het volledig rapport met de gedetailleerde antwoorden op alle vragen, zal na de persconferentie publiek worden gemaakt.

In de komende dagen organiseert Ovds ook publieke bijeenkomsten waar de resultaten van de enquête worden toegelicht en bediscussieerd.

Leuven, woensdag 21 oktober om 20u15

Auditorium Jean Monnet, Parkstraat , LEUVEN

*Herman Reynders (leraar biologie, Ovds) stelt de resultaten van de enquête voor

_ *Arjan van der Star (docent Geografie en UNESCO-docent Sustainable Development & Geopolitics,Campus Comenius)over belang van wetenschappelijke vorming in de lerarenopleiding

_ *Pieter Becuwe (ondervoorzitter van Climate Express) over de mobilisatie voor de VN-klimaattop in Parijs

_ * Moderator: Walter Pauli (journalist Knack)

Organisatie: Ovds en Pedagogische Kring (KULeuven)

Antwerpen, woensdag 28 oktober om 19u30

Zaal “Nieuwe Vrede”, Vredesstraat 16, 2600 Berchem , ANTWERPEN

*Herman Reynders (leraar biologie) stelt de resultaten van de enquête voor

*Maarten Loopmans (professor Geografie, KULeuven) geeft duiding

*Marc Alexander (Climate Express) over de mobilisatie voor de VN-klimaattop in Parijs

Organisatie: Ovds

Brussel, zaterdag 14 november om 15u30

School Sint-Julien Parnasse, Sint-Juliaanskerklaan, Oudergem, BRUSSEL

In het kader van de “acht uren voor de democratische school” (12u – 20u)

*Nico Hirtt (Ovds, verantwoordelijke voor de verwerking van de resultaten van de enquête), stelt de resultaten van de enquête voor

*Pieter Boussemaere (docent wereldgeschiedenis en klimaatopwarming aan de lerarenopleiding VIVES-hogeschool, Brugge; auteur van ’Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem.’) over het belang van wetenschappelijke vorming in de lerarenopleiding

Organisatie: Ovds-Aped (Oproep voor een democratische school / Appel pour une école démocratique)