Nieuwe educatieve wandeling van School zonder racisme: Vluchtelingen in de Noordwijk

Facebooktwittermail

De organisatie “School zonder racisme” organiseert voor klasgroepen diverse educatieve wandelingen in Brussel. Een van de succesvolle wandelingen uit dit programma “Brussel anders bekeken” is “Vluchtelingen in de Noordwijk” .

Vluchtelingen gaan kunst-zinnig

Deze wandeling heeft een nieuwe variant gekregen met een artistieke invalshoek,in samenwerking met de sociaal-artistieke organisatie Globe Aroma (laagdrempelig kunstatelier voor beeldende kunstenaars, muzikanten kunnen er repeteren, er worden tentoonstellingen georganiseerd en échte Brusselse films geproduceerd).

In deze Brussel Anders Bekeken gaan de leerlingen in dialoog met artistieke vluchtelingen.

Inhoud van de wandeling

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten hebben vluchtelingen?

Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

– Een kennismaking met de twee belangrijkste instanties voor vluchtelingen, nl. de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen. Beide instanties bevinden zich aan het Brussel-Noord station.

We bezoeken de gebouwen niet maar vertellen op welke manier deze instanties verweven zijn met de asielprocedure, de Conventie van Genèveen het Verdrag van Dublin. Dit alles doorspekt met concrete voorbeelden om het tastbaar te maken.

– Vervolgens brengen we een bezoek aan de Begijnhofkerk. Deze kerk is een begrip in Brussel daar zij al meermaals, met steun van de pastoor, bezet is geweest door (uitgeprocedeerde) Afghaanse vluchtelingen. Waarom ‘kiezen’ mensen er voor ver weg van huis – vaak zonder familie en vrienden – maandenlang te wonen in zeer primitieve omstandigheden?

– Vanuit de Begijnhofkerk start dezoektocht. De groep wordt verdeeld in kleine groepjes die,met een vragenlijst en een stadsplan, zélf op pad gaan. Tijdens de tocht leren de leerlingen/studenten verschillende organisaties kennen, zoals Meeting vzw,Bon vzw,Foyer vzwen het Klein Kasteeltjewaar vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning, vorming, inburgeringcursussen of gewoon als ontmoetingsplaats om tot rust te komen en een babbeltje te slaan.

– Bedoeling van de zoektocht is dat de leerlingen/studenten hun stoute schoenen aantrekken en zelfstandig aankloppen bij de verschillende organisaties.

– Na de zoektocht volgt (meestal) de middagpauze om te lunchen. Indien gewenst voorzien wij een lokaal waar de leerlingen/studenten hun boterhammen kunnen opeten. De meeste scholen kiezen ervoor om de jongeren vrij te laten over de middag (in dat geval krijgen de leerlingen/studenten een stadsplan van ons; bovendien zijn ze al vertrouwd met de buurt dankzij de zoektocht).

– Na de middagpauze volgt een getuigenis van een vluchteling. We maken kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven.
Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven. We willen de anonimiteit doorbreken – op vraag van de school kunnen we het persoonlijk vluchtverhaal van de getuigenis opsturen.
Onze ervaring leert ons dat een getuigenis van vluchteling een grote impact kan hebben op leerlingen/studenten. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek dicht op hun vel komt…

De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer 1uur.
De getuigenis is meestal in het Engels (of het Frans).

– Een (korte) nabespreking – de getuigenis is vaak sterk en beklijvend waardoor het een ideaal moment is om af te ronden.

Is de verplaatsing naar Brussel een probleem? Misschien is het gemakkelijker (en goedkoper) reizen naar Gent? Dan is Vlucht naar Gent->http://www.schoolzonderracisme.be/vlucht-naar-gent-0]wellicht een goed alternatief?

Praktisch

Duur: ongeveer 3 uren.Het traject kan uitgebreid worden met een bezoek aan het Klein Kasteeltje. Met deze uitbreiding duurt het volledige traject 4uren

Methodiek: gegidste interactieve tocht, zoektocht in kleine groepjes, getuigenis van een vluchteling en nabespreking

Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs en hoger onderwijs (wij werken steeds op maat van de doelgroep)

Aantal deelnemers: max. 25 deelnemers

Prijs: € 150.De uitgebreide formule (met bezoek Klein Kasteeltje) : € 225

Contact

http://www.schoolzonderracisme.be/vorming-de-klas-0

Meer info: 02 512 67 27 of

info@schoolzonderracisme.be

Lees ook: [
Wandeling rond “Deportatie en verzet in Kuregem (Anderlecht)”
->1740]