Gemeenschappelijk vakbondsfront tegen besparingen en jobverlies van 2500 leerkrachten in Vlaams onderwijs

Facebooktwittermail

De Vlaamse regering wil volgend jaar 193 miljoen euro besparen in het Vlaams onderwijs. Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD-onderwijs, COC, COV, VSOA) reageert met een affiche “Worden wij gepluimd?”.

In deze affiche worden de belangrijkste onheilsmaatregelen van de Vlaamse en de komende federale regering samengevat.

Er zijn de algemene maatregelen waarbij de leraars ook in de klappen delen. De Vlaamse regering voorziet een reeks prijsverhogingen voor elke levensfase. De afschaffing of inperking van de loopbaanonderbreking zal hard aankomen in onderwijsmiddens. De zwaarste klap is de vermindering van de pensioenen die de federale regering in petto heeft voor de ambtenaren. Toegepast op de leraarspensioenen een vermindering van minstens 200 euro per maand.

De besparingen op onderwijs bedragen 193 miljoen euro in 2015 en lopen de volgende jaren nog op. Het hoger onderwijs moet 80 miljoen inleveren wat o.a. zal leiden tot de verhoging van het inschrijvingsgeld voor 175.000 niet-beursstudenten van 619 naar 890 euro.
Het secundair onderwijs levert 4,5 procent van zijn werkingsmiddelen in (20 miljoen euro) en moet in 2015 ook 20 miljoen besparen op de lesuren. In dit verband ligt er een voorstel op tafel om de leerkrachten van de tweede en de derde graad een uur extra te laten presteren. Men bespaart dan 1200 à 1500 leerkrachten of 60 miljoen euro per jaar. (in 2015 slechts 20 miljoen omdat de maatregel pas vanaf september 2015 effect zou hebben). In het basisonderwijs zou 2 procent van de werkingsmiddelen of 11 miljoen euro ingekort worden. De andere onderwijsniveaus, de pedagogische begeleidingsdiensten , de CLB’s ontsnappen evenmin aan besparingen.

In het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, het volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding staan meer dan 2 500 betrekkingen op de helling”.(COC-Brandpunt, oktober 2014)

Download hieronder:

Affiche “Worden wij gepluimd? ” van het gemeenschappelijk vakbondsfront

Een toelichting bij deze affiche van ACOD-onderwijs