Stijn Vanheule “Over labeling en identiteitsvorming”

Facebooktwittermail

Op 25 september organiseerde de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)zijn traditionele startdag.Er waren zes toespraken, waaronder de slottoespraak van minister Hilde Crevits.

Al deze toespraken (of een samenvattende presentatie) zijn terug te vinden op www.vlor.be

Prof. Stijn Vanheule, klinisch psycholoog en psychoanalyticus UGent, bracht een toespraak “Onderwijs maakt het kind. Over labeling en identiteitsvorming”. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens rechtlijnige en lineaire processen. Kinderen en jongeren hebben een eigen leefsfeer, hun eigen ontwikkeling en hun eigen vragen.Hij belichtte het mensbeeld en de waarden die we impliciet cultiveren en doorgeven. Centraal staat de neoliberale benadering, concurrentie en consumptie. Daarom wordt de kwetsbaarheid van (jonge) mensen vaak gemedicaliseerd en gepsychiatriseerd door hen labels op te plakken. Stijn Vanheule pleitte ervoor om kinderen minder te bekijken vanuit een psychiatriserende bril maar resoluut te blijven investeren in de kernopdracht van onderwijs: een positief ontwikkelingstraject, emancipatie en groeikansen van alle kinderen, ook deze die een wat eigenzinniger parcours volgen.

Lees hier de toespraakvan Harry Martens, algemeen voorzitter Vlaamse Onderwijsraad

Lees hier de toespraakvan Geert Ten Dam, voorzitter Nederlandse OnderwijsraadOnderwijskwaliteit in een lerende economie?

Bekijk hier de presentatie van Bea Cantillon, armoede-expert Centrum voor Sociaal Beleid – Universiteit Antwerpen Onderwijs, een motor voor sociale promotie in een lerende economie: utopie of noodzaak?

Lees hier de toespraakvan Stijn Vanheule, klinisch psycholoog en psychoanalyticus UGent. Bekijk hier zijn presentatie Onderwijs maakt het kind. Over labeling en identiteitsvorming.

Bekijk hier de presentatie van Antoon Vandevelde, filosoof en econoom KU Leuven Onderwijs: een voorbereiding op een leven met onzekerheden?

Lees hier de toespraakvan Hilde Crevits, minister van Onderwijs