De Standaard: ” Onderwijs houdt ongelijkheid in stand”

Facebooktwittermail

De Standaard publiceert deze week een reeks artikels over de ongelijkheid in België. Aan de hand van nooit eerder gepubliceerd (of weinig bekend) statistisch materiaal. Vandaag (10 september) is het de beurt aan onderwijs. Daarbij maakt De Standaard gebruik van het (statistisch) onderzoek van Nico Hirtt van de “vzw Oproep voor een democratische school” (Ovds).

Weinig is zo bepalend voor het latere inkomen als het opleidingsniveau. Helaas bestendigt ons onderwijssysteem de ongelijkheid, in plaats van ze in te dijken, schrijft De Standaard (10 september 2014) als inleiding.

De krant publiceert (met bronvermelding: Ovds ) twee grafieken die Nico Hirtt op basis van de databank van PISA-2012 samenstelde voor een dossier over de resultaten van PISA-2012 (“De democratische school”, nr. 57, januari 2014).
De eerste grafiek toont het percentage 15-jarige jongeren die in het aso zitten voor elk inkomensdeciel van de bevolking. In het eerste (armste) deciel volgen 24% van de jongeren aso, in het tweede deciel 34%, … in het tiende (rijkste) deciel volgen 87% van de 15-jarigen aso.

De tweede grafiek geeft per inkomensdeciel aan hoeveel procent van de 15-jarige leerlingen minstens één jaar zijn blijven zitten. In het eerste (armste) deciel zijn 47% van de 15-jarigen zittenblijvers, in het tiende (rijkste) deciel 12%.

Beide grafieken spreken voor zich. Het dossier “PISA 2012 ontsluierd: de naakte cijfers. Waarom zijn België en Frankrijk de kampioenen van sociale ongelijkheid in het onderwijs?” (“De democratische school”, nr. 57) bevat 28 dergelijke grafieken.

De Standaard (10 september) laat meerdere onderwijsactoren aan het woord: Nico Hirtt (Ovds, auteur van “De school van de ongelijkheid”), Ides Nicaise (professor KULeuven, auteur van “De school van de ongelijkheid”), Wim Van den Broeck (professor psychologie VUB, auteur van “Sociale ongelijkheid in het Vlaams onderwijs. Onderzoeksrapport op grond van PISA- en TIMSS-studies”), Steven Groenez (HIVA, KULeuven), Dirk Van Damme (professor UGent, ex-kabinetchef bij minister Frank Vandenbroucke, hoofd van de onderzoekscel onderwijs bij de Oeso).

Dat er tussen deze “experts” soms meer dan nuanceverschillen bestaan, is duidelijk.
Zo poneert Wim Van den Broeck er zijn fundamentele stelling: “Wie tot de lagere sociaaleconomische klasse behoort, is gemiddeld minder intelligent. En omdat intelligentie erfelijk is, zijn ook de kinderen minder intelligent”. Nico Hirtt heeft een uitgebreid en genuanceerd antwoord geschreven op het onderzoeksrapport dat Van den Broeck in februari 2014 publiceerde. Dit dossier “De negationisten van de sociale ongelijkheid in het onderwijs” verscheen in “De democratische school”, nr. 58.

In het artikel van De Standaard worden ook de vrije schoolkeuze (Nico Hirtt en Ides Nicaise pleiten pro meer centrale sturing om de sociale mix te bevorderen, Dirk Van Damme contra) en de hervorming van het secundair onderwijs, meer bepaald de leeftijd van de eerste studiekeuze (Ides Nicaise: “Op 12-jarige leeftijd kennen mensen hun talenten nog niet”; Dirk Van Damme: “Ik ben gewonnen voor een flexibele studiekeuze tussen 12 en 14 jaar”) behandeld.
De regelmatige lezers van “De democratische school” weten dat Ovds rond deze thema’s uitgesproken en uitgewerkte standpunten heeft gepubliceerd.

We verwijzen graag naar volgende artikels:

Pisa 2012 ontsluierd: de naakte cijfers (Nico Hirtt)

[De negationisten van de sociale ongelijkheid in het onderwijs. Antwoord van Nico Hirtt op Wim Van den Broeck.
->1678]

Verslag van de Ovds-studiedag (maart 2013) over de hervorming van het secundair onderwijs

Artikels in “De democratische school” over de hervorming van het secundair onderwijs

Uittreksels uit het boek “Je veux une bonne école pour mon enfant” van Nico Hirtt

Voor een abonnement op ons tijdschrift “De democratische school” volstaat het deze bon in te vullen en 12 euro te storten op BE42000057225754 van Ovds.