Beverzaken bijt zich vast in wereldburgerschap

Facebooktwittermail

Inzicht in actie!
Onlangs lanceerde School zonder Racisme haar gloednieuw educatief traject. Twee schooljaren lang kan een klas een reeks activiteiten opzetten. Om zo échte bevers en wereldburgers te worden: kritisch, een tikkeltje ondeugend, en onverslaanbaar als ze beginnen samenwerken.

Tijdens de “zes uren voor de democratische school” op zaterdag 19 oktober kan u tijdens een workshop (10u – 12u30) kennis maken met dit “traject wereldburgerschap”.

Inzicht en actie

Met BeverZaken wil School Zonder Racisme inzetten op wereldburgerschap in de tweede graad van het secundaire onderwijs.

Bevers zijn geinige beestjes. Nieuwsgierig, kritisch en een tikkeltje ondeugend. Dé basiseigenschappen voor een goede wereldburger. Maar ze zijn ook razend slim. En als ze beginnen samenwerken, kunnen ze reuzendammen bouwen en desnoods een hele rivier verleggen.

School Zonder Racisme gelooft dat wereldburgerschap precies daar om draait. Niet alleen inzicht in hoe de wereld in elkaar zit. Maar daarna ook in actie schieten. Geraakt worden door onrechtvaardigheid, en daar iets aan willen doen. De wereld leren kennen om hem daarna te veranderen.

Samen rivieren verleggen

BeverZaken gelooft dat jongeren dat kunnen. En dat de school de ideale plek is om dat te leren. Sterker: we zullen wel moeten. Want de wereld verandert en er komen gigantische uitdagingen op ons af. Milieuproblemen en opwarming van de aarde. Toenemende oorlog en strijd om grondstoffen. Stijgende armoede. Racisme en discriminatie. Steeds meer mensen op de vlucht. Grote vragen rond democratie en mensenrechten. En dan nog die economische crisis en groeiende werkloosheid.

De toekomst ziet er niet altijd zo leuk uit. En dan is de vraag: gaan wij als jongeren die golf over ons laten rollen? Of worden we bevers en verleggen we samen de rivier?

We zetten er onze tanden in

Een bever gaat procesmatig te werk. Dat doet BeverZaken ook. Stap voor stap, met allerlei activiteiten gespreid over de twee schooljaren, word je wereldburger. Geen losstaande activiteiten maar via een rode draad aan elkaar geweven waarbij leerlingen en leerkrachten samen, als echte bevers, reuzendammen bouwen.

Die rode draad is het thema dat je samen kiest. Nu is alleen het thema ‘migratie en vluchtelingen’ uitgewerkt. Volgend thema dat we uitwerken is ‘intercultureel samenleven’ en daarna volgen nog, ‘stereotypen en vooroordelen’ en ‘sociale rechtvaardigheid’. Dan kan je echt kiezen.

Wereldburgers zijn gezien

Een wereldburger heeft een ruime interesse. Daarom laat BeverZaken de ruimte voor andere onderwerpen die op school aan bod komen. We kiezen voor een haalbare kaart, een uitdaging die realistisch is:

-*2 kennisactiviteiten per jaar: het thema komt op een aangepaste manier aan bod in een les
-*1 ontmoeting per jaar, want naast kennis willen we ook vaardigheden en attitudes aanscherpen.
-*1 actiemoment waarmee je het thema aankaart bij de medeleerlingen en/of aan de buitenwereld.
Na de eerste twee kennisactiviteiten en de ontmoetingsactiviteit krijgt elke leerling een T-shirt van BeverZaken. En op het einde van het tweede jaar krijg je een wereldburgerpas waarmee je korting krijgt op sommige activiteiten (de onderhandelingen daarover lopen nog).

De vorderingen in je traject kan je opvolgen op de website van BeverZaken. Wat je zoal uitricht, toon je op de website of Facebookpagina van je school of je maakt een eigen BeverZaken-Facebookpagina aan.

We doen het samen

Als je als leerkracht (of als leerling) BeverZaken wil opstarten in je klas (of klassen) sta je er niet alleen voor. School Zonder Racisme zorgt voor begeleiding, ondersteuning en coaching op maat. We zorgen ook voor een brede waaier van educatief materiaal.

Op deze website vind je een uitgebreide inventaris van educatief materiaal onderverdeeld in volgende categorieën: educatief lesmateriaal, literatuur, films en achtergrondinfo. Je vindt er ook voorstellen voor ontmoetingen en actiemomenten. En er zijn voldoende methodieken voor BSO, KSO, ASO en TSO.

Bovendien is elke methodiek gekoppeld aan de VOET en dat binnen één van volgende contexten: sociorelationele context, socio-economische ontwikkeling, socioculturele context en politiek-juridische samenleving. Handig voor je VOET-registratie.

Coaching op maat

Ieder traject van BeverZaken heeft zijn eigenheid, zijn noden en uitdagingen. Wat is de voorkennis van de leerlingen? Wat zijn onze (specifieke) doelstellingen? Wat willen we concreet bereiken? Op welke manier wensen we de verschillende activiteiten te spreiden en te integreren doorheen het traject? Wat met de financiële draagkracht? Op deze en vele andere vragen gaan we op zoek naar antwoordden tijdens het startgesprek. Liefst ook met enkele leerlingen erbij, want we stimuleren de leerlingenparticipatie. Het zou ideaal zijn als je van start kan gaan met een trekkersgroep met daarin zowel leerkrachten als leerlingen.

Tijdens het traject bouwen we ook een jaarlijks opvolgingsgesprekin. Zo creëren we tijd en ruimte, noodzakelijke zuurstof voor kwalitatieve projecten.

Vanzelfsprekend eindigen we met een grondig evaluatiegespreken misschien kijken we al eens over het muurtje naar de derde graad.

Hoe word je wereldburger bij BeverZaken

We zetten alle elementen van het traject op een rijtje:

-#Een startgesprek, liefst met een trekkersgroepje met daarin leerkrachten en leerlingen
-#Een visietekstje: wat is voor jou een wereldburger? Wat zijn de inhoudelijke kapstokken voor je traject? Hiervoor kan je de eerste twee paragrafen van deze tekst als inspiratiebron gebruiken.
_ Je kan dit opstellen tijdens het startgesprek of erna.
-#Een stappenplan met de invulling van de zeven activiteiten verspreid over twee schooljaren. Dit plan kan je altijd nog bijsturen in de loop van het traject
-#Leerlingenparticipatie: we moedigen scholen en leerkrachten aan om (enkele) leerlingen te betrekken bij de planning en de uitvoering, liefst in een trekkersgroepje (bv. een ‘Bureau voor BeverZaken’)
-#Communicatie: het is belangrijk om zowel intern (klas, school) als extern (ouders, gemeente,…) te informeren over je project BeverZaken. Wat je zoal uitricht, toon je op de website of Facebookpagina van je school of je maakt een eigen BeverZaken-Facebookpagina aan.
-#Evaluatie: samen bekijken we hoe het project BeverZaken verliep, of de doelstellingen bereikt werden en in hoeverre de leerlingen wereldburger werden.
Een project BeverZaken kan je opzetten voor een klas of enkele klassen van hetzelfde jaar van de tweede graad.

Sam Mampaey

Alle info op www.beverzaken.be

Op zaterdag 19 oktober 2013 organiseert School zonder racisme tijdens de “zes uren voor de democratische school” een workshop “Traject wereldburgerschap” rond het project “BeverZaken”.