20 maart: studienamiddag School zonder racisme

Facebooktwittermail

School Zonder Racisme nodigt ons uit om op woensdagnamiddag 20 maart 2013 in Brussel kennis te maken met hun nieuw project “Model Wereldburger”.

Het onderzoek van de Katholieke Hogeschool Limburg over de algemene kennis bij 1000 studenten uit de lerarenopleidingen (Knack, 23 januari 2013) heeft ons nogmaals met de neus op de feiten gedrukt: het gaat niet goed met de maatschappelijk relevante kennis van onze jongeren. Dit is geen nieuw gegeven. In het internationaal onderzoek naar burgerzin en burgerschapeducatie (ICCS) van 2009 kwamen de onderzoekers van VUB en UA tot de vaststelling dat we het in het beste geval gemiddeld, maar vaker niet goed doen. De resultaten van de Ovds-enquête van 2008 in de derde graad van het secundair onderwijs wezen in dezelfde richting. Reden te meer om extra aandacht te schenken aan burgerschapeducatie. Jongeren opvoeden tot kritische en mondige burgers, die de wereld waarin ze leven begrijpen en zich willen engageren voor een andere maatschappij is in onze visie immers een belangrijke missie van het onderwijs.

School Zonder Racisme nodigt ons uit om op 20 maart kennis te maken met hun nieuw project “Model Wereldburger”. Voor heel wat Ovds-leden ongetwijfeld een interessante studiedag en een waardevol voorstel om mee aan de slag te gaan!

School zonder racisme bestaat 25 jaar

Zowat 25 jaar geleden werd School Zonder Racisme opgericht. In 2000 konden een 300-tal scholen zichzelf een “school zonder racisme” noemen. Duizenden leerlingen en leerkrachten tekenden de petities en sleepten zo voor hun school de onderscheiding in de wacht. Misschien was jij wel één van hen?

Het afgelopen decennium organiseerde SZR voor honderden klassen “Brussel anders bekeken”, educatieve wandelingen (eventueel met doe-ateliers) om de multiculturele realiteit van Brussel te leren kennen en het intercultureel praatcafé “Café Coloré” om met anderstalige nieuwkomers in contact te treden.

De jongste jaren is er echter ook vraag naar een nieuw actiemodel. Op vraag van het bestuur stak een groep leerkrachten de koppen bij elkaar. We kwamen tot de bevinding dat anti-racistische opvoeding en actie integraal deel uitmaken van de wereldburgereducatie. De vakoverschrijdende eindtermen nodigen ons uit hiervan werk te maken binnen het curriculum van het secundair onderwijs.

Wereldburgerlabel

Het nieuwe project van School Zonder Racisme wordt daarom “Model Wereldburger”. In een tweejarig traject krijgt een klas(groep) het label van “Wereldburger”. Daarvoor moeten zij minstens vier kennismomenten, twee ontmoetingsmomenten en één actiemoment kunnen aantonen binnen één van volgende domeinen: “vluchtelingen en migratie”, “sociale rechtvaardigheid”, “intercultureel samenleven”, “stereotypen en vooroordelen”.

Vier van de zeven contexten van de VOETen (vakoverschrijdende eindtermen) worden hierin verwerkt: de socio-relationele context, de socio-economische ontwikkeling, de socioculturele context en de politiek-juridische samenleving. De ruggengraat van het project is een interactieve website waarop de klas zich inschrijft. De leraar vindt er uitgebreid lesmateriaal en tips om aan de slag te gaan. School Zonder Racisme zorgt voor de begeleiding van het traject, van het aanvragen van subsidies tot en met de eindevaluatie door een jury en de bekroning met het label “Wereldburger”.

20 maart 2013: ontmoetingsnamiddag in Brussel

Het nieuwe project is in volle uitwerking: de website wordt in gereedheid gebracht, het thema “vluchtelingen en migratie” staat bijna op punt. We willen het project voorstellen op een studienamiddag die op woensdagnamiddag 20 maart zal doorgaan te Brussel, in het Huis van het Nederlands.

Jongeren worden wereldburger!

School Zonder Racisme daagt leerlingen en leerkrachten uit om zich gedurende een traject van twee schooljaren te ontplooien tot volleerd wereldburger.
Aan de hand van allerlei kennisactiviteiten, ontmoetingen en actiemomenten, doorlopen zij dit traject. Op het einde krijgt elke leerling een ‘wereldburgerpas’.

Op de website van het nieuwe model vind je een overzicht van alle mogelijke materialen en kan je het traject van je school en andere deelnemers volgen. School Zonder Racisme zorgt voor de begeleiding. Het huidig model richt zich vooral tot de tweede graad. De volgende jaren worden de andere graden uitgewerkt.

Plaats

Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23 te 1000 Brussel
(op 10 min. stappen van het Centraal Station en het Zuidstation)

Programma

14.00u Onthaal

14.15u Verwelkoming

14.30u Inspiratie

Voor we in het nieuwe model duiken, nemen we nog wat nadenkertjes mee.

In welke wereld kom je terecht als jongere? Hoe vorm je als leerkracht mee jongeren tot wereldburger?

Wat zijn aandachtspunten en wat heb je als handvaten?

Daarover geven alvast twee gastsprekers stof tot nadenken:

Prof. Jan Blommaert (hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering, universiteit Tilburg)

Ico Maly (coördinator vzw KifKif en doctor in de Cultuurwetenschappen)

15.15u Muzikaal intermezzo

15.30u Presentatie van het nieuw ‘Model Wereldburger’

– Toelichting bij het model en de website

– Eerste reacties van Elisabeth Colson (Pedagogisch Bureau VSKO, Dienst Vakoverschrijdende thema’s), Evelyne Schoeters (GO! Stafmedewerker Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen) en Ellen Braet (Kleur Bekennen)

– Vragen uit het publiek

16.30u Bijpraten bij een drankje

Ben je er graag bij? Vergeet dan zeker niet in te schrijven op
[
info@schoolzonderracisme.be ->mailto: info@schoolzonderracisme.be]

met vermelding van je naam (en school).

Meer info:

02 511 16 36 (Katrien Beyl)

Ook jij kan School Zonder Racisme helpen!

De opdracht is ambitieus, de uitdaging is groot. Wij willen hierbij een warme oproep doen om dit project te steunen en jouw steentje bij te dragen tot de uitwerking en het succes ervan. Dit engagement kan op diverse manieren, zelfs al heel eenvoudig van achter je laptop! Allicht vind je in de opsomming één of meerdere puntjes waarmee jij kan helpen:

o het bestaande materiaal nalezen en feedback geven (we mailen jou het materiaal door via Dropbox of sturen het op per post)

o jouw eigen lesmateriaal dat binnen de aangeduide domeinen past, ter inspiratie aanreiken en ter beschikking stellen

o meehelpen om nieuw lesmateriaal uit te werken

o naar de ontmoetingsnamiddag komen op 20 maart 2013

o de digitale folder voor deze namiddag verspreiden onder jouw kennissen

o kandidaat zijn om het traject uit te testen op je school

o meehelpen aan de uitbouw van de website

o deelnemen aan de vergaderingen van de werkgroep die het project vorm geeft (de vergaderingen gaan momenteel door in Brussel)

Stuur ons per kerende jouw reactie:

info@schoolzonderracisme.be

Indien je niet meer in deze mailinglijst wil opgenomen worden, vernemen wij dat ook graag.

Bij voorbaat dank voor je aandacht!

Het team van School Zonder Racisme

Voor meer informatie over het project “wereldburgerschap”

www.beverzaken.be