Artikels in “De democratische school” over de hervorming van het secundair onderwijs

Facebooktwittermail

Op zaterdag 2 maart 2013 organiseert Ovds een studiedag “welke hervorming voor het secundair onderwijs?”.

Hieronder volgt een lijst van artikels over dit thema die in “De democratische school” zijn verschenen

Eerdere bijdragen in “De democratische school” over de hervorming van het secundair onderwijs

Groene krijtlijnen voor een onderwijshervorming (Elisabeth Meuleman, volksvertegenwoordiger Groen). De democratische school, nr. 51, september 2012

Wat staat er in de visietekst (8 mei 2012) van het VVKSO? Interview met Chris Smits, secretaris-generaal van het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO). De democratische school, nr. 50, juni 2012

Metaforum (KULeuven) over de hervorming van het secundair onderijs. De democratische school, nr. 49, maart 2012

De impact van vroegtijdige schooloriëntatie en segregatie in het onderwijs (Dirk Jacobs en Andrea Rea). De democratische school, nr. 48, december 2011

PISA 2009. De impact van het schoolsysteem op de sociale (on)gelijkheid op school. (Dirk Jacobs, Andrea Rea). De democratische school, nr. 47, september 2011

Democratisch onderwijs kan niet zonder polytechnische vorming (Nico Hirtt). De democratische school, nr. 47, september 2011

Over de wenselijkheid van een desegregatie- en ondersteuningsbeleid in het Vlaamse onderwijs (Orhan Agirdag, Patrick Loobuyck, Mieke Van Houtte). De democratische school, nr. 46, juni 2011

Standpunten over de hervorming van het secundair onderwijs (Oriëntatienota minister Smet, VLOR, VVKSO, COC, ACOD Onderwijs, WIVO). De democratische school, nr. 45, maart 2011

Wat leert ons de ervaring in tien Europese landen voor de hervorming van ons (secundair) onderwijs? (Roger Standaert). De democratische school, nr. 41, maart 2010

Debat over de hervorming van het secundair onderwijs (Georges Monard, Jan Van Damme, Ludo De Caluwé, Chico Detrez, Romy Aerts) tijdens de “zes uren voor de democratische school” (17 oktober 2009). De democratische school, nr. 40, december 2009

De visienota van de commissie Monard. De democratische school, nr. 38, juni 2009