METAFORUM (KULeuven) over de hervorming van het secundair onderwijs

Facebooktwittermail

Op 20 januari 2012 werd in een nokvolle collegezaal van het Gasthuisziekenhuis in Leuven de visietekst van de werkgroep Metaforum (KULeuven) voorgesteld. 14 professoren en medewerkers van de universiteit van Leuven, de meesten bekende onderwijsspecialisten, leggen een gezamenlijk werkstuk neer met voorstellen over de hervorming van het Vlaams secundair onderwijs.

Hun werkstuk bevat twee scenario’s. In het “ideaaltypisch” scenario worden de eerste drie jaren van het secundair onderwijs comprehensief, dwz. dat ASO, TSO en KSO er samenvloeien (er blijft nog een aparte B-stroom of BSO) en kiezen de leerlingen pas een studierichting op 15 jaar. In dit scenario worden de B-attesten (overzitten) tot op die leeftijd uitgebannen.
Daarnaast stelt Metaforum een beperkter scenario voor dat uit vier concrete maatregelen bestaat.

De volledige visietekst van de werkgroep Metaforum Leuven vind je hier.

In “De democratische school”, nr. 49 (maart 2012) wijden we een klein dossier aan het voorstel van Metaforum (KULeuven). U kan dit dossier hieronder downloaden.

Inhoud van het dossier in “De democratische school”

Deel 1:

Verslag van het symposium van 20 januari 2012

Deel 2

Analyse van het werkstuk van Metaforum

1. Komaf maken met de sociale ongelijkheid en het watervalsysteem

2. Waartoe dient onderwijs?

3. Concrete implicaties van de optie voor comprehennsief onderwijs

4. Problemen en pragmatische oplossingen

5. Enkele kritische beschouwingen

Auteurs

De auteurs van dit dossier zijn Romy Aerts (voorzitter Ovds) en Hugo Van Droogenbroeck (voormalig voorzitter van Ovds).

U kan dit dossier hieronder downloaden.

U kan dit dossier ook bestellen door 4 euro te storten op rekeningnr. 000-0572257-54 van Ovds, Brussel met vermelding “DS, nr. 49” of door ons te mailen op ovds@democratischeschool.org