Freinet in het secundair onderwijs

Facebooktwittermail

Bij de workshop Freinet in het secundair onderwijs tijdens “Gent anders bekeken” (7 mei 2011), werden de deelnemers opgevangen door leerkrachten die de driejarige opleiding ‘Freinet secundair’ volgen. Luc Heyerick, verantwoordelijke voor de opleiding, introduceerde de workshop en vervolgde met een rondje om te weten waar de interesses van de deelnemers lagen.

Vervolgens werd de Freinetberoepsschool ‘Het Labyrint’ voorgesteld (= onderdeel van de VIP-school). Freinettechnieken die we hier terugvinden zijn de klassenraad en de leerlingenraad. De school is ook zeer sociaal geëngageerd. Bv. Music for life en samenwerking met home Claire om de leerlingen te leren omgaan met ouderen. In de school werkt men ook met projecten die via een praatronde tot stand komen. Men maakt hierbij ook gebruik van experten van buiten de school. Het project eindigt met een projectvoorstelling in het forum. Het applaus verhoogt het zelfbeeld van de leerlingen.

Daarna kregen we een beeld op Freinetschool ‘De Wingerd’. Ook daar vinden we de klassenraad en leerlingenraad terug. Men werkt er ook met een 3-tal projecten per jaar. Deze projecten worden via de klassenraden gekozen. Tijdens de projectweken werken de leerlingen in de namiddag klasdoorbrekend in verschillende groepjes aan het project. We kregen ook een voorbeeld van hoe men tewerk gaat in het vak wetenschappelijk werk. De leerlingen krijgen een cursus van 70 pagina’s die ze zelfstandig moeten doornemen, waarna ze per 2 een 14-tal practica oefeningen moeten afwerken.

Tenslotte kregen we meer uitleg over de werking van de secundaire Freinetschool Da Vinci (KA) van Sint-Niklaas. Bij de wiskundelessen start men met een korte introductie (5 à 10 minuten), waarna de leerlingen zelfstandig of in groepjes aan de slag gaan. Dit geeft de leerkracht meer tijd en ruimte om zich bezig te houden met kinderen die ergens meer moeite mee hebben. Leerlingen worden ook gestimuleerd om eerst bij elkaar hulp te vragen alvorens naar de leerkracht te stappen. Voor projecten doen de kinderen zelf voorstellen die ze in groepjes uitwerken.

De leerkracht die ons vol vuur de uitleg gaf, geeft zelf een 15-tal uur les aan de leerlingen van 1 klas. Hierdoor kan hij bruggen bouwen tussen de verschillende vakken. Hij gaf het voorbeeld van de brug tussen biologie en wetenschappelijk werk. Voor de biologieles verdeelt de leerkracht de leerstof onder groepjes leerlingen. De leerlingen bereiden een presentatie van de leerstof voor en presenteren. Elke presentatie wordt geëvalueerd. De leerkracht verwacht dus steeds betere presentaties. Uit die presentaties en de vragen die de leerlingen erbij stellen, put de leerkracht inspiratie voor het wetenschappelijk werk. Zo werd in een presentatie verteld dat het lichaam dagelijks vocht verliest en dat opnieuw moet opnemen via eten en drinken. Een leerling stelde de vraag hoeveel vocht er in eten zit. Tijdens de les wetenschappelijk werk heeft men toen via voedingstabellen uitgerekend hoeveel vocht elke leerling op een dag opneemt uit voeding. Ook in deze school werkt men met klas- en leerlingenraden.

Petra Rousseau

Meer weten?

http://www.vipschool.be

http://www.dewingerdfreinet.be

http://www.villadavinci.be

Lees ook:

Verslag “Gent anders bekeken”[->1345]

Verslag workshop “Meervoudige intelligenties”[->1346]