Het einde van 30 jaar bi-cultureel onderwijs in Brussel

Facebooktwittermail

Sinds de jaren tachtig organiseert vzw. Foyer in Nederlandstalige Brusselse basisscholen een parallel curriculum voor leerlingen van Spaanse, Italiaanse en Turkse origine. Leerlingen die één van deze talen als thuistaal hebben, krijgen een deel van het curriculum in die taal aangeboden: onderwijs in eigen taal en cultuur, afgekort OETC. Op 9 mei besliste minister van Onderwijs Pascal Smet een punt te zetten achter de financiering van het project.

Een donderslag bij heldere hemel

Foyer wist reeds geruime tijd dat “een” beslissing eraan kwam. Op 29 april werden zij informeel getipt, op 9 mei werden zij mondeling op het kabinet van de minister op de hoogte gebracht. De beslissing van de minister komt zeer hard aan, te meer daar die meteen eind juni ingaat. Leerlingen die nu reeds in het OETC-project school lopen, kunnen niet eens hun traject afmaken. Projectdrager Foyer, de 14 leerkrachten en hun directies, de ouders, de leerlingen en talrijke betrokkenen uit het onderwijsveld reageren onthutst en verontwaardigd.

Een project dat zijn strepen verdiend heeft

Het project heeft zijn nut bewezen. Meer dan 90 % van de leerlingen in OETC behaalt het diploma van secundair onderwijs wat een veel hoger percentage is dan het gemiddelde bij allochtone kinderen waarbij 30% van de jongens en een kwart van de meisjes het secundair verlaat zonder diploma. Een kleine 80% van de kinderen behaalt jaarlijks een A-attest en stroomt zonder problemen door. De OETC-kinderen stromen duidelijk beter door naar het ASO dan andere anderstalige kinderen in Brussel: 40% tegenover 35%.

In 1982 al kreeg het initiatief de Nederlandse Cultuurprijs (NCC) en Europese en nationale belangstelling. Het departement onderwijs reageerde totnogtoe met positieve audits. “Als inspecteur-opdrachthouder gelijke onderwijskansen heb ik enkele jaren geleden het OETC-project van nabij gevolgd. (…) Ik kon toen vaststellen dat dit project alle waardering en steun verdient. OETC draagt daadwerkelijk bij tot een goede samenleving”(Ria Baldewijns, ere-inspecteur).

Waarom dan toch?

Als iedereen zo vol lof is over het initiatief en de besparingsoperatie jaarlijks slechts een luttele 413.000 euro zou opleveren, moet Minister Smet toch zeer zwaarwichtige redenen hebben om zijn beslissing te staven, zou je denken? Op 23 mei werd eindelijk het schriftelijk rapport dat van einde 2010 dateert, gepubliceerd.

Op 25 mei verzamelden een 500-tal ouders voor het kabinet van de minister, met hun kanttekeningen bij de “Macro-evaluatie van de administratie onderwijs”. Een delegatie van Foyer werd door de kabinetchef te woord gestaan (de minister “was verhinderd” op het Vlaams parlement). Het concept zou verouderd zijn en niet aangepast aan de huidige meertalige Brusselse realiteit in het Nederlandstalig onderwijs. Vooral Italiaans en Spaans vindt de minister volledig overbodig terwijl Marokkaanse jongeren uit de boot vallen. En waarom zouden OETC-projecten geld moeten krijgen terwijl andere initiatieven en scholen dat niet krijgen? Ook zou Foyer moeten kunnen bewijzen dat eenzelfde kind dat het bicultureel onderwijs niet zou gevolgd hebben, er slechter zou aan toe geweest zijn precies door het niet gevolgd te hebben. De minister lijkt een voorkeur te hebben voor Kafka…

Romy Aerts

De online-petitie loopt verder en nieuwe acties borrelen. Volg de actualiteit op de website van Foyer vzw:

www.foyer.be

Lees ook: Drie professoren pleiten voor meertalig onderwijs