Basisscholen werken samen met dienstencentra en theaters

Facebooktwittermail

De voorbije maanden werkten enkele scholen in Antwerpen samen met dienstencentra en theaters in Borgerhout en in Zuid-Afrika. Ouderen en Afrikaanse toneelspelers leerden de Antwerpse kinderen nieuwe dingen aan. Deze uitwisseling werd op 24 mei afgesloten met een conferentie met muziek, zang, dans en spel in het theater van Sering vzw in Borgerhout.

Theatermensen van de sociaal-artistieke theaterwerkplaats Sering vzw werkten dit jaar samen met de basisscholen BS Het Plantijntje uit Borgerhout en Villa Stuivenberg uit Antwerpen-Noord.
De leerlingen van deze scholen werden de voorbije maanden in contact gebracht met de ouderen van dienstencentra Den Bleek en Den Drossaert in Borgerhout.

Videobeelden

Aanvankelijk verliep dit contact via videomateriaal. In een filmpje legden de ouderen aan de kinderen uit hoe zij vroeger zelf speelgoed maakten. Vervolgens maakten de kinderen in de klas ook dit speelgoed. Ook leerden de kinderen zo spelletjes en liedjes van vroeger.

In een volgende fase ontmoetten de ouderen van Den Bleek en een klas anderstalige nieuwkomers van Basisschool Het Plantijntje elkaar. Jong en oud speelden spelletjes van vroeger. Zo werkten de anderstalige nieuwkomers spelenderwijs aan hun taalvaardigheid.

Theater in Zuid-Afrika

De leerlingen van Villa Stuivenberg hadden dan weer contact met Tswelopele Performing Artists, een theater in Zuid-Afrika. De spelers van dit theater en de leerlingen van deze school leerden elkaar via Skype een Afrikaans en een Belgisch wiegelied aan.

Op 24 mei kwamen alle deelnemende partners samen tijdens een slotconferentie in het theater van Sering vzw. De leerlingen toonden wat zij geleerd hadden. En op het plein voor het theater speelden jong en oud, 70 mensen in totaal, samen “Twee emmerkes water halen”.

Mondiale uitwisseling

Nadat de deelnemende leerlingen een certificaat hadden gekregen, was er nog virtueel contact met het theater in Zuid-Afrika. De kinderen vonden dit een speciale ervaring.
Deze samenwerking past binnen het mondiale project Worldwide Virtual Theater Carrousel. Een project waarbij mondiaal leren via theater en internet centraal staan.

Dit project zal de volgende jaren voort ontwikkeld worden. Financiering verloopt via het Baobab-schoolprojecten van de stad Antwerpen.

Scholen die samen willen werken met bovenstaande partners, kunnen contact opnemen met Sering vzw: 03 272 03 30 of info@sering.be

Jochem Oomen

Externe links

• BSGO! Het Plantijntje

http://www.bsplantijntje.be/

• Villa Stuivenberg

http://www.villastuivenberg.be/

• Sering

http://www.sering.be/

• Worldwide Virtual Carrousel

http://virtualcarrousel.tumblr.com/

Aansluitend artikel (over de Basisschool Plantijntje) :

Anderstalige kinderen leren spelenderwijs Nederlands