“Vrijheid van onderwijs werkt segregatie in de hand”

Facebooktwittermail

“Het is ons vrije onderwijssysteem dat leidt tot witte en zwarte scholen”, zegt onderzoeker Jelle Mampaey van de Universiteit Hasselt. “Ons onderwijs mag dan wel gratis zijn, het blijft de vrije markt die speelt.”

Mampaey is onderzoeker bij SEIN (Sociaal-Economisch Instituut) en werkt samen met professor Patrizia Zanoni en onderzoekster Kim Langendries aan een studie over diversiteitsmanagement in het (secundair) onderwijs.

De recente uitspraken van de topvrouwen van het katholiek onderwijs en het gemeenschapsonderwijs – Mieke Van Hecke en Raymonda Verdyck – over de onderwijsintegratie die niet lukt, verbazen Jelle Mampaey niet.

“De keuzevrijheid van de ouders leidt tot segregatie. Ouders kiezen immers in functie van de kwaliteit van de school zoals ze die percipiëren, en scholen profileren zich als wit omdat dat gepercipieerd wordt als betere kwaliteit. Scholen kunnen ook gemakkelijk hun schoolpopulatie manipuleren.”

Hoezo?

“Het Vlaams onderwijs hanteert een zeer sterke selectiefilosofie in de doorstroming van het lager naar het algemeen secundair onderwijs. Leerlingen worden georiënteerd naar het algemeen secundair in functie van hun prestaties, hun vaardigheden, en pas in de derde plaats hun interesse. En dan zie je dat 50 tot 70 procent van de kinderen met een allochtone achtergrond georiënteerd worden naar de B-stroom van kinderen die niet naar het algemeen secundair mogen, tegenover 10 procent van de kinderen van autochtone afkomst.”

Zijn er uitzonderingen?

“Niet veel. Op basis van de slaagcijfers van autochtone en allochtone kinderen hebben wij voor ons onderzoek een viertal secundaire scholen geselecteerd die het goed doen. De meest opvallende daarvan is het Leonardolyceum van de Quellinstraat in Antwerpen-centrum, dat voor de allochtone leerlingen slaagpercentages kan voorleggen van 80 tot 95 procent, en ook aantrekkelijk blijft voor autochtone kinderen.”

(Bron: Gazet van Antwerpen, 23 februari 2011)