Lesmateriaal ACV en ACW verkrijgbaar op klascement.be

Facebooktwittermail

Beste leerkracht,

Vanaf 1 september 2010 zijn de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelstellingen voor het secundair onderwijs in werking getreden. De geactualiseerde eindtermen bieden een brede waaier aan thema’s voor relevante basisvorming. Leerlingen zouden zich daarin moeten kunnen verdiepen en kritische kennis en inzichten verwerven om de wereld beter te leren begrijpen en als toekomstige burger mee te werken aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving. Eén van de zeven contexten is de sociaaleconomische context, waar er aandacht gevraagd wordt voor sociale zaken, fiscaliteit, welzijn en welvaart, consumptie, economie, arbeidsmarkt, budgetbeheer, armoede en sociaal overleg.

Dit zijn behoorlijk ambitieuze doelstellingen, zeker als je als leerkracht deze thema’s op een serieuze manier wil aanbrengen.
Omdat er voor deze vakoverschrijdende eindtermen geen handboeken worden aangemaakt, moeten leerkrachten zelf op zoek gaan naar informatie.

Een aantal commerciële bedrijven hebben dit goed begrepen en bieden intussen zelf – en doorgaans gratis – lesmateriaal aan. Hoewel we ons niet willen uitspreken over de kwaliteit van dit lesmateriaal, vrezen we toch dat de informatie op zijn minst ‘gekleurd’ zal zijn en dat er weinig ruimte zal zijn voor een meer kritische kijk op onze economie en samenleving. We verwijzen ook naar de Commissie Zorgvuldig Bestuur die reclameboodschappen bij leermiddelen, die als doel hebben de omzet of winst te verhogen en/of te behouden, uitdrukkelijk verbiedt.

‘We’, dat zijn een aantal middenveldorganisaties, zoals Netwerk Vlaanderen, ACW, ACV, Oproep voor een Democratische School (Ovds), OIVO, ACOD… die sterk betrokken zijn op onze samenleving en er belang aan hechten dat leerlingen niet alleen objectieve informatie krijgen (bijvoorbeeld over bankproducten), maar ook op een kritische manier leren kijken naar onze economie en samenleving.

Daaronder verstaan wij: historische duiding (bijvoorbeeld: hoe is onze sociale zekerheid tot stand gekomen), achterliggende visies (bijvoorbeeld: waarom zijn belastingen nodig), kritische bevraging (bijvoorbeeld: wat zijn de oorzaken van de financiële crisis), een zicht op de globale context (bijvoorbeeld: onze economie in het licht van de globalisering), de voor- en nadelen (bijvoorbeeld: kredietverstrekking versus schuldopbouw) enzovoort.

We hebben als middenveldorganisaties dan ook het plan opgevat om onze eigen brochures en vormingsmaterialen ter beschikking te stellen van leerkrachten via http://www.klascement.be/. Op die manier krijg je als leerkracht heel wat informatie waar je mee aan de slag kan. Het zijn geen kant en klare lespakketten, wel bestaande cursussen die op een toegankelijke manier zijn geschreven. In sommige gevallen bestaat zelfs de mogelijkheid om beroep te doen op een gastspreker, afkomstig uit één van de deelnemende middenveldorganisaties.

Wij wensen je veel succes bij de verdere invulling van de vakoverschrijdende eindtermen en we nodigen je uit om je eigen lesmateriaal toe te voegen op www.klascement.be.

Voor meer informatie over dit initiatief, kan je contact opnemen met Elke Oeyen (eoeyen@acv-csc.be).