Colloquium (13 november 2010) Europa, het onderwijs en de markt

Facebooktwittermail

Meer dan 200 leerkrachten, studenten en onderzoekers uit het Vlaams en Franstalig onderwijs namen op 13 november deel aan het colloquium “Europa, het onderwijs en de markt”.
Er waren ook deelnemers uit Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, Engeland en Benin.

Het colloquium was georganiseerd door Ovds (Oproep voor een democratische school) en de studentenorganisatie BEA-Interfac (ULB) en ging door in Brussel aan de ULB.

We vonden dat het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie een goede aanleiding was om de impact van de EU op het onderwijs in de lidstaten onder de loep te nemen. Competentiegericht onderwijs, levenslang leren, Bolognaproces (hoger onderwijs), Kopenhagenproces (beroepsopleiding en –onderwijs), kwalificatiestructuur … geen enkel onderwijssegment ontsnapt nog aan de Europese richtsnoeren.

In de voormiddag gaven vier progressieve onderwijsspecialisten conferenties over het beleid en de methodes van de Europese Commissie inzake onderwijs.

Jan Blommaert (professor sociolinguïstiek aan diverse universiteiten, o.a. Gent en Tilburg) «Reflecties over de uitdagingen voor het onderwijs in Europa »

Nico Hirtt (Ovds): 
«Deregulering van het onderwijs in Europa: basiscompetenties en schoolse competitie»

Christian Laval


 (Onderzoeksinstituut van FSU, Frankrijk) «Hoe heeft de Europese Commissie haar neoliberale agenda aan het onderwijs opgelegd?”

Ken Jones (professor Goldsmiths College, University of London.) : 
«Het onderwijs in West-Europa: de nieuwe orde en haar tegenstanders »

In de namiddag waren er 7 thematische werkgroepen.

Werkgroep 1: 
Wordt het Europees onderwijs onderworpen aan de arbeidsmarkt?

Met Jan Masschelein (professor KULeuven), Chico Detrez (co-auteur van “Identiteit ontwikkelen. Leer-kracht waarderen in eigentijds onderwijs”, vroeger leerkracht en directeur in het secundair onderwijs, vandaag werkzaam in de nascholingsorganisatie CNO) , Hugo Van Droogenbroek (Ovds).

Deze werkgroep werd parallel ook in het Frans ingericht met Mateo Alaluf (professor ULB), Christian Laval (Institut de Recherches de la FSU & Attac), Nico Hirtt (Ovds)

Werkgroep 2: Rechtvaardigheid en ongelijkheid in de Europese onderwijssystemen

Met Ides Nicaise (professor HIVA-KULeuven) , Tino Delabie (Ovds)

Deze werkgroep werd ook in Frans ingericht. Met Marc Demeuse (professor Université Mons-Hainaut), Jean-Pierre Kerckhofs (Ovds)

Werkgroep 3: Hoger onderwijs in het Bologna-tijdperk: tussen privatisering en economische instrumentalisering

Met Jan Blommaert (professor universiteiten Gent, Tilburg), Gilles Verschoore (Bologna-expert), Anton Schuurmans (bestuurder en verantwoordelijke internationale dossiers van VVS, Vereniging Vlaamse Studenten)

Deze werkgroep ging ook door in het Frans. Met Jean-Luc De Meulemeester (professor economie, ULB), Nic Görtz (FEF, Fédération des Etudiants Francophones) en een vertegenwoordiger van BEA-interfac ULB .

Werkgroep 4: Fighting neoliberalism in education : trade unions, social forums, associations, internet…

Met Ken Jones (GB), Belgische en Europese vakbondsverantwoordelijken, o.a. Rudy Van Renterghem, adjunct-secretaris-generaal COC, verantwoordelijke hoger onderwijs; Prosper Boulangé (ex-secretaris-generaal van CSC-Enseignement); Joan Lismont (voorzitter SEL); een vertegenwoordiger van SUD-Education (Frankrijk); ….

Verslagboek bestellen

Een volledig verslag van deze dag, met de integrale teksten van de conferenties en een synthese van de inleidingen en de discussies in de werkgroepen, staat in ons tijdschrift “De democratische school” (of in het Frans in L’école démocratique), nr. 44, december 2010.

Je kan dit nummer bestellen via ovds@democratischeschool.org (voor 5 euro, portkosten inbegrepen) of door een abonnement te nemen (10 euro voor 4 nummers)

[ovds@democratischeschool.org
->mailto: ovds@democratischeschool.org]