Schepen Ridouani pleit voor schoolplicht vanaf 3 jaar

Facebooktwittermail

Sinds dit schooljaar is een nieuwe regel in voege waarbij kinderen pas naar het eerste leerjaar mogen als ze voldoende aanwezig waren in de derde kleuterklas (minstens 220 halve dagen), of als ze slagen voor een taalproef die moet aantonen dat ze het Nederlands voldoende machtig zijn. In Antwerpen moet 10 procent van de kinderen die de nieuwe taalproef hebben afgelegd, de derde kleuterklas overdoen omdat ze niet geslaagd zijn.

Mohamed Ridouani, schepen van onderwijs in Leuven:

Ik pleit ervoor om de schoolplicht te laten gelden vanaf de leeftijd van 3 jaar, om zo álle kleuters te laten deelnemen aan het kleuteronderwijs. Kinderen uit kansarme gezinnen lopen al van bij het begin van hun schoolloopbaan een onoverbrugbare achterstand op. Een vroege start van de schoolcarrière is voor hen noodzakelijk.
Waarom laten we de schoolplicht niet ingaan op 3 jaar in plaats van op 6 jaar zoals momenteel het geval is. Op die manier garanderen we dat alle kinderen van bij de start dezelfde kansen krijgen en hoeven we niet uit te leggen aan een 5-jarige waarom hij of zij een eerste buis heeft gehaald in de kleuterklas en moest zittenblijven”.

(De Wereld Morgen, 1 september 2010)