Staking in Franstalig onderwijs tegen besparingsplannen

Facebooktwittermail

In het Franstalig onderwijs organiseren de onderwijsvakbonden op 17 september een werkonderbreking in alle onderwijsinstellingen (alle netten en alle niveaus) om het personeel te informeren en te sensibiliseren rond de besparingsplannen van de regering van de Franse Gemeenschap.

Verleden week liet de minister van onderwijs Marie-Dominique Simonet (CdH) tijdens een ontmoeting met de vakbonden weten dat ze zal besparen op onderwijs. De twee belangrijkste pistes om te besparen zijn de afschaffing van de TBS (Ter beschikking stelling of pré-pensioen) op 55 jaar en het optrekken ervan naar 58 jaar enerzijds en het verhogen van de wekelijkse arbeidstijd in het Secundair onderwijs door het maximaal toepassen van de plage-uren anderzijds. Dit laatste betekent dat een licentiaat 22 uren zou presteren, een regent 23 of 24 uren (wie praktijkvakken geeft, presteert 28 of méér uren). Deze laatste maatregel betekent een reële verzwaring van de job maar ook minder aanwervingen van nieuwe leerkrachten omdat met hetzelfde aantal leerkrachten 5 à 10 % meer uren worden gepresteerd (zonder loonsverhoging).
Andere besparingspistes zijn de inkrimping van de budgetten voor schooluitstappen, voor het aanwerven van veiligheidsadviseurs in het technisch en beroepsonderwijs, het intrekken van de belofte om tussen te komen in de treinabonnementen van leerlingen.

De besparingsnota van de minister werd prompt door vakbondsverantwoordelijken aan de krant “Le Soir” doorgespeeld en op 11 september besloten de vijf vakbonden om op donderdag 17 september een eerste waarschuwingsactie te voeren onder de vorm van werkonderbrekingen van 1 lesuur.

Meer nieuws en reacties: op onze Franstalige website www.ecoledemocratique.org

Op donderdagmorgen 17 september werd Nico Hirtt (leerkracht in een secundaire school in Nijvel en lid van Oproep voor een democratische school) op VRT-Radio geïnterviewd over de actie.