Nieuwe inschrijvingsprocedure Antwerpse basisscholen

Facebooktwittermail

Op 10 juni 2009 keurde het Antwerps lokaal overlegplatform basisonderwijs (LOP) een nieuw inschrijvingssysteem goed voor alle Antwerpse basisscholen. Dat gebeurde met een grote meerderheid van de stemmen (80%). Het nieuwe Antwerpse systeem vertoont heel wat gelijkenissen met wat reeds een jaar in voege is in Gent: het geldt voor alle basisscholen van alle netten; er wordt gewerkt met een centrale computer waardoor dubbele inschrijvingen technisch onmogelijk worden; na de decretale voorrangsregels komt er een voorrang waarbij afstand (tussen de woonplaats en de school) een rol speelt; aan de effectieve inschrijvingsperiode gaat een periode vooraf waar de ouders hun kind elektronisch kunnen aanmelden waardoor wachtrijen voor de schoolpoorten normaal tot het verleden zouden moeten behoren. Er is ook een belangrijk verschil met Gent: terwijl in Gent de afstand voor 100% de voorrang bepaalt (na de decretale voorrangsregels), is dat in Antwerpen voor 30% à 100% (te bepalen door de school) en blijft de chronologie dus een rol spelen. Het LOP doet wel een (vrijblijvende) aanbeveling opdat de scholen de afstand voor minstens 70% zouden laten meespelen bij het bepalen van de rangorde. Robert Voorhamme, de Antwerpse schepen van Onderwijs, liet weten dat alle basisscholen van het stedelijk net (op één uitzondering na: de balletschool in de Prinsstraat) die aanbeveling zullen opvolgen.

Hieronder publiceren we het persbericht (11 juni 2009) van het Antwerpse LOP (Basisonderwijs) over het nieuwe inschrijvingssysteem in de basischolen van Antwerpen.

Wie zijn kind voor het schooljaar 2010-2011 wil inschrijven in een Antwerpse basisschool, kan zich eerst online aanmelden. De Antwerpse scholen willen zo een einde stellen aan de wachtrijen. Ze maken daarmee gebruik van de experimenteerruimte die de Vlaamse overheid biedt.

Eerst elektronisch aanmelden, dan inschrijven

Van 6 januari tot 26 februari 2010 kunnen ouders hun kind online aanmelden voor enkele scholen naar hun voorkeur. Aanmelden kan op de pc thuis, maar wie zelf geen pc heeft kan ook op andere plaatsen terecht.

Als een school meer aanmeldingen krijgt dan ze plaatsen heeft, bepaalt een rangorde welke leerlingen ingeschreven kunnen worden. De rangorde wordt gemaakt op basis van twee criteria: afstand tot de woonplaats en chronologie van aanmelden. Ouders worden verwittigd over de plaats van hun kind in de rangorde. Zo weten ze in welke school ze hun kind kunnen inschrijven. Van 8 tot 26 maart loopt de effectieve inschrijvingsperiode.

Twee criteria: afstand tot de woonplaats en chronologie van aanmelden

Om de rangorde te bepalen wordt eerst rekening gehouden met de decretaal vastgelegde voorrangsgroepen: broers en zussen en eventueel GOK- of niet-GOK-leerlingen, als de school voor deze mogelijkheid koos.

Als er dan nog plaatsen zijn, wordt rekening gehouden met de afstand van de woonplaats tot de school of met het tijdstip van de online aanmelding. Scholen bepalen vooraf zelf hoeveel plaatsen ze toekennen op basis van afstand. Dat aantal kan tot 100% gaan, met een minimum van 30%.

Zijn er daarna nog plaatsen beschikbaar, dan worden de overblijvende leerlingen gerangschikt op basis van het moment van aanmelding.

De verschillende geledingen binnen het LOP zullen de verdere praktische uitwerking verzorgen in een technische werkgroep.

Intensieve communicatiecampagne

Een intensieve communicatiecampagne zal ervoor zorgen dat alle ouders op de hoogte zijn van de nieuwe inschrijvingsprocedure voor volgend schooljaar. Ouders zullen ondersteuning krijgen bij het elektronisch aanmelden waar nodig. Het LOP zal daarbij extra aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare groepen.

Meer info over dit persbericht:

Paul Mahieu, voorzitter LOP Basis Antwerpen, gsm 0478 208 528

Lees ook: “Gent kiest voor buurtschool