Congo: met honger naar school

Facebooktwittermail

Lagere scholen die in het kader van de mondiale dag, Broederlijk Delen of binnen een lokaal schoolproject rond Afrika willen werken, kunnen een interactieve voordracht over Kinshasa (Congo) aanvragen bij Chris Spatz, die zelf in Kinshasa met kinderen heeft gewerkt.

Thema:

Met honger naar school.

Met een korte film en dia’s die een beeld geven van de leef- en denkwereld van kinderen en jongeren in de volkswijken van Kinshasa, Congo.

Duur: voor- of namiddag.

Prijs : 75 euro.

De opbrengst gaat integraal naar een opvoedingsproject in Kinshasa van Geneeskunde voor de Derde Wereld.
De school kan dit bedrag volledig recupereren via Kleur Bekennen (www.kleurbekennen.be) indien aan de voorwaarden wordt voldaan en tijdig een aanvraag wordt gedaan.

Contacteer:
chrisrachelspatz@hotmail.com.

Chris verzorgt dit programma in de lagere scholen vanaf 1 maart 2009. Een uitgebreide pedagogische verantwoording kan bij haar worden aangevraagd via mail.