Cubaans onderwijs volgens Unesco het beste van Latijns-Amerika

Facebooktwittermail

De Unesco (de VN-organisatie voor onderwijs) heeft de resultaten gepubliceerd van een uitgebreid vergelijkend onderzoek over het lager onderwijs in 18 landen van Latijns-Amerika. Bij leerlingen van het derde en het zesde leerjaar van het lager onderwijs werden de leesvaardigheid (moedertaal), rekenen en wetenschappelijke geletterdheid gemeten. Toevallig dezelfde drie domeinen die in de bij ons bekende Pisa-onderzoeken (2000, 2003, 2006) werden getest. Net zoals bij Pisa wordt de gemiddelde prestatie van alle leerlingen (van alle landen) bepaald op 500 punten en bedraagt de standaardafwijking 100 punten (twee derden van alle leerlingen behalen tussen 400 en 600 punten).

Een blik op de tabellen en grafieken in het Unesco-rapport (dat gepubliceerd werd in juni 2008) en een minimale kennis van het Spaans volstaan om te zien dat er een land is dat systematisch, voor de drie domeinen en zowel voor het derde en het zesde leerjaar, letterlijk “buiten categorie” presteert. Dit land is Cuba. De kloof tussen Cuba en alle andere landen is gigantisch groter dan het verschil dat men in de Pisa-onderzoeken ontmoet tussen de kampioen Finland en landen als België (of een regio als Vlaanderen) of Nederland. Uit het rapport blijkt ook dat er in Cuba slechts geringe verschillen zijn tussen stedelijke en rurale scholen (de stedelijke presteren iets beter) en bijna geen tussen jongens en meisjes.

U kan het rapport “Los aprendizajes de los estudiantes de America Latina y el Caribe” downloaden op

[http://cubasolidaridad.org/images/documentos/estudio_latinoamericaserce.pdf
->http://www.cubasolidaridad.org/images/documentos/estudio_latinoamericaserce.pdf]