In Nederland stijgt aantal eerstejaars-studenten, maar niet voor lerarenopleidingen

Facebooktwittermail

Tussen het schooljaar 2002-2003 en het afgelopen schooljaar 2007-2008 is het aantal studenten dat in Nederland begint aan een bacheloropleiding in het hoger onderwijs gestegen van 100.000 naar 117.000. Deze globale stijging verbergt echter tegengestelde evoluties.

De lerarenopleidingen voor het beroepsonderwijs waren in het studiejaar 2007/08 bij de eerstejaars veel minder in trek dan vijf jaar geleden. Het aantal nieuwe inschrijvingen lag een kwart lager dan vijf jaar daarvoor. Het aantal eerstejaars voor vakleraren technisch onderwijs is in die periode zelfs meer dan gehalveerd.

Bij de studierichting rechten steeg het aantal inschrijvingen in vijf jaar met 74 procent. Marketing- en publicrelationsopleidingen trokken 67 procent meer eerstejaarsstudenten aan.

(Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek)