Israël & Palestina in de klas

Facebooktwittermail

Israël en de Palestijnen, het blijft een actueel thema, dat regelmatig onder de aandacht komt in de media.

De net- en vakoverschrijdende studiedag ‘Israël-Palestina in de klas’ op zaterdag 4 oktober (9u – 16u) in Sint-Truiden wil materiaal aanreiken om wat je hoort of leest in de media in een goed kader te kunnen plaatsen en dieper uit te kunnen spitten met je studenten.

Twee sprekers, een joods Israëli en een Palestijn, zullen in de voormiddag vanuit hun persoonlijke ervaring hun thema toelichten.

Ilan Pappé, Israëlische professor van de universiteit van Haïfa en Exeter, behoort tot een select groepje Israëlische ‘nieuwe historici’, die de afgelopen jaren probeerden om een groot taboe in de Israëlische samenleving aan te pakken. Hij zal met gezag vanuit zijn onderzoek in de Israëlische archieven de geschiedenis toelichten.

Khalil Rishmawi, Bioloog en ex-professor van de Birzeit universiteit, nu directeur van de Beit Sahour Bus Company, kent als geen ander de sociale en economische gevolgen van de bezetting en van de Muur.

Jean-Louis Mignot, ereambassadeur en oud Consul-generaal in Jeruzalem zal ons wegwijs maken in de wirwar van de Europese diplomatie in het conflict, en de houding van België daarin.

In de namiddag is er mogelijkheid om deel te nemen aan twee werkgroepen, te kiezen uit zes werkgroepen:

 • WG 1: Jeruzalem, een geëvolueerde Arabische stad in de actualiteit (doelgroep aardrijkskunde)
 • WG 2: Werkmodellen in het secundair onderwijs: Project tweede graad ASO en module BSO (doelgroep tweede en derde graad, PAV, godsdienst
 • WG 3: Israël-Palestina, als controversieel thema, hoe ga je om met de vertekeningen, vooroordelen in de klas?
 • WG 4: Israël-Palestina, conflict in de media uitgevochten, studenten kritisch leren kijken/luisteren/lezen
 • WG 5: Ilan Pappé: Dieper ingaan op de geschiedenis en vraagstelling (doelgroep ASO geschiedenis, Engels)
 • WG 6: Khalil Rishmawi: Verdieping van sociale en economische gevolgen van de
  bezetting en van de Muur voor de Palestijnse bevolking, en de impact hiervan op de christelijke Palestijnen (doelgroep actualiteit, geschiedenis, Engels)

Voor wie?

Deze studiedag is speciaal bedoeld voor leraren secundair onderwijs of leraren & studenten hoger onderwijs. Maar ook anderen zijn welkom.

Plaats

Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden
Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden

Datum

Zaterdag 4 oktober 2008, van 9u tot 16u

Prijs en inschrijvingen:

Prijs: 25,00 €, broodjesmaaltijd én CD-rom met lespakketten voor ASO en BSO inbegrepen, over te schrijven op rekeningnr 000-157 66 47-09 van CODIP, vóór 24 september 2008. Inschrijving geldig na betaling. Gelieve bij de mededeling twee werkgroepen naar keuze te vermelden.

Inschrijving: codip@skynet.be
of schrijven naar CODIP vzw, Ectorsstraat 19 3400 Landen

Organisatie:

 • Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs (IDKG)
 • Vereniging Leraren Aardrijkskunde (VLA)
 • Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM)
 • Stad Sint-Truiden
 • Vzw Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en InformatiePalestijnen (CODIP vzw)
 • Vlaams Palestina Komitee (VPK vzw)
 • Vereniging Vlaamse Leerkrachten vzw (VVL) steunt de studiedag