PETITIE voor respect Pact van New York

Facebooktwittermail

Op initiatief van de studentenorganisaties VVS (Vereniging Vlaamse Studenten) en FEF (Fédération des Etudiants Francophones) werd een petitie gestart om het hoger onderwijs in ons land goedkoper te maken.

De petitie baseert zich hierbij op het Pact van New York (1963) dat België heeft ondertekend.

Ovds-Aped (Oproep voor een democratische school / Appel pour une école démocratique) hebben de petitie ook ondertekend.

Petitie: voor het naleven van het pact

“Wij als ondertekenaars houden vast aan het principe van democratisch en kwaliteitsvol hoger onderwijs. Wij eisen dat maatregelen en politieke engagementen worden genomen om:

– de directe en indirecte studiekosten te verminderen
– en zo daadwerkelijk artikel 13 van het Pact van New York, geratificeerd door de Belgische overheid in 1983, dat zegt dat:”het hoger onderwijs door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs voor een ieder op basis van bekwaamheid gelijkelijk toegankelijk dient te worden gemaakt”, te respecteren.

Door deze petitie te tekenen engageren wij ons om een brede beweging voor het verminderen van de studiekosten te ondersteunen. Deze beweging zal de publieke opinie en de politieke wereld interpelleren door middel van lokale, regionale, nationale en/of Europese acties”.

U kunt de petitie ondertekenen via de campagnewebsite www.respact.be