Werk op de plank in 2008

Facebooktwittermail

De derde editie van “de zes uren voor de democratische school” op 20 oktober was kwalitatief een voltreffer.
Voor de komende maanden staan heel wat grote activiteiten van Ovds op stapel.

We zijn gestart met een grootse enquête die peilt naar de maatschappelijk relevante kennis van leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Als u les geeft in het 5de, 6de of 7de jaar van het SO, aarzel dan niet om de vragenlijst door uw leerlingen te laten invullen. Om begrijpelijke redenen publiceren we deze vragenlijst zelf niet in ons tijdschrift of op onze website. Aan leraars die willen meewerken, vragen we om ons te contacteren via deze website en nauwgezet de richtlijnen op te volgen zodat het wetenschappelijk karakter van dit onderzoek wordt gerespecteerd. Misschien kent u collega’s die in de derde graad komen en één lesuur aan de leerlingenenquête willen besteden? Het succes van deze leerlingenenquête staat of valt met het aantal leerkrachten die er aan meewerken. De enquête loopt tot aan de Paasvakantie (21 maart 2008).

Het boek “De school van de ongelijkheid” van Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter brengt niet enkel een heldere analyse van de oorzaken en mechanismen van de sociale ongelijkheid in ons onderwijs maar stelt vooral moedige oplossingen voor. In Leuven, Brussel en Gent organiseert Ovds samen met andere organisaties grote debatavonden rond dit boek. Op zaterdag 12 april organiseren we een nationale studiedag in Antwerpen (in Maris Stella St. Agnes, Turnhoutsebaan 226 Borgerhout). In de voormiddag geven de drie auteurs lezingen over relevante onderdelen van het boek. In de namiddag zijn er discussiegroepen rond de alternatieven die dit boek voorstelt. Al onze lezers zijn hierbij hartelijk uitgenodigd.

Later op het jaar, op zaterdag 11 oktober, organiseren we een nationale ontmoetingsdag in Charleroi. Zoals “Antwerpen anders bekeken” in maart 2006, zullen we nu een tiental educatieve wandelingen en aansluitende ateliers organiseren die “een andere kijk” op het Zwarte Land van Charleroi bieden. In deze tijden van communautaire verdwazing en enggeestig taalnationalisme geen overbodige oefening. Zo zal bv. het thema van de Vlaamse immigratie in Charleroi (Wallonië) aan bod komen.
In de aanloop naar deze dag willen we de uitwisseling tussen leerkrachten, klassen en scholen uit het Franstalig en het Vlaams onderwijs stimuleren. Als u geïnteresseerd bent om met uw klas de streek van Charleroi te bezoeken of om een taaluitwisseling met een Franstalige klas te organiseren, zijn wij steeds bereid om u te helpen contacten te leggen.

Mogen we u ten slotte vragen om – indien nodig – uw abonnement op “De democratische school” (10 euro voor 4 nummers) of uw Ovds-lidmaatschap (abonnement op ons tijdschrift inbegrepen) te hernieuwen ? Ovds krijgt van geen enkele instantie subsidies. Als ledenbijdrage vragen we 12 euro (of méér, op vrijwillige basis) voor één jaar.
Stort uw ledenbijdrage op rekeningnummer 000-0572257-54 van Ovds, Vrijwilligerslaan 103, 1160 Brussel.

Op zaterdag 19 januari (van 10u tot 13u) organiseren we in Brussel een ledenbijeenkomst waarop discussie en mogelijks besluitvorming rond de kwestie van het dragen van de hoofddoek in het onderwijs is voorzien. Voorbereidende teksten staan op www.democratischeschool.org