Gratis drinkbaar water op elke school

Facebooktwittermail

‘Water is een basisbehoefte van elke mens’, schrijft de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in zijn advies aan de overheid. ‘Wij zijn van oordeel dat elke school verplicht gratis drinkbaar water moet aanbieden aan haar leerlingen.’
De leerlingen moeten ook voldoende mogelijkheden hebben om van dat water te drinken. De fonteintjes of kranen moeten vlot bereikbaar zijn, en de leerlingen zouden tussen de lessen voldoende tijd moeten hebben om te drinken.

Door de scholen te verplichten speelt de Vlor, die de Vlaamse regering voor onderwijs adviseert, in op een beleid dat veel scholen al toepassen. Zo staan er in negen op de tien basisscholen nu al waterfonteintjes. Dat bleek uit een doorlichting van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie in 2006. Drie jaar voordien was dat nog maar in de helft van de basisscholen het geval.

Ook in de middelbare scholen staan er steeds meer waterfonteintjes, al zijn die veel minder algemeen dan in het basisonderwijs. Twee op de drie middelbare scholen hebben waterfonteintjes (tegenover de helft in 2003).

Ondanks deze positieve trends biedt nog steeds een kwart van de scholen geen gratis water bij het eten aan. Dat aanbod moet er voor de Vlor sowieso zijn. In de middelbare scholen kunnen frisdranken nog steeds toegelaten zijn in de refter. Leerlingen van het secundair onderwijs worden geacht oud genoeg te zijn om zelf een keuze te maken. Voor het basisonderwijs zouden frisdranken niet op het lunchmenu mogen staan.

Voor frisdranken in het algemeen stelt de Vlaamse Onderwijsraad voor die in tijd en plaats te beperken. Bijvoorbeeld alleen in de eetzaal tijdens de middagpauze, of verboden tijdens pauzes op de speelplaats. Scholen zouden ook beter in de gaten kunnen houden wat de leerlingen van thuis meebrengen. De betrokkenheid van de ouders is daarbij cruciaal.

‘Advies over mogelijke beleidsmaatregelen ten aanzien van het aanbod van frisdranken op school’ is te raadplegen op de website van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

(Bron: De Standaard, 17 december 2007)

  • www.vlor.be
  • www.gezondeschool.be
  • www.gezondopschool.be