Studenten begeleiden allochtone leerlingen

Facebooktwittermail

De stad Leuven schakelt de studenten lerarenopleiding van de hogescholen en de universiteit in om kansarme leerlingen bij te scholen. Ze wil daarmee meer allochtonen laten doorstromen naar het hoger onderwijs.

150 studenten van de verschillende lerarenopleidingen aan de Katholieke Universiteit, Groep T en de Katholieke Hogeschool Leuven geven dit academiejaar als onderdeel van hun stage bijscholing aan kansarme leerlingen in de eerste graad secundair onderwijs.

Elke student begeleidt twee dagen per week drie tot vier leerlingen na schooltijd. Het is vooral hun taak om de leerlingen, vaak van allochtone afkomst, bij hun huistaken te begeleiden, hen een goede studiemethode aan te leren, te motiveren, aandacht te geven en zin voor verantwoordelijkheid mee te geven.

In het eerste semester zijn al ongeveer 75 studenten van de twee Leuvense hogescholen aan de slag gegaan. Vanaf midden februari stappen ook nog 60 studenten lerarenopleiding van de KU Leuven mee in het project.

Zij zullen samen dit jaar in totaal 300 kansarme leerlingen begeleiden. Dat is bijna tien procent van alle leerlingen eerste graad in Leuven.

Het initiatief voor het ‘Buddy-project’ – de student is niet alleen leerkracht maar ook een vriend (‘buddy’) van de leerling – komt van de Leuvense schepen van Onderwijs en Diversiteit, Mohamed Ridouani (Spirit). Hij wil daarmee op termijn meer allochtone leerlingen klaarstomen om hogere studies aan te vatten.

‘Ik merk dat allochtone studenten vandaag nauwelijks doorstromen naar het hoger onderwijs, ook al zijn ze met steeds meer’, zegt Ridouani. ‘Dat komt omdat meer dan de helft van de allochtone leerlingen zijn secundair diploma niet haalt en tachtig procent in het vierde jaar in het beroepsonderwijs zit. Dat moet veranderen. Het hoger onderwijs moet zijn maatschappelijke rol opnemen en meer inspanningen doen om allochtone studenten aan te trekken.’

De Katholieke Universiteit van Leuven integreert het Buddy-project in haar algemeen diversiteitsbeleid. ‘Wij willen laagdrempelig zijn voor allochtone studenten en nemen dit jaar nog meer initiatieven’, zegt de vicerector Karen Maex. ‘Zo organiseren wij op 16 februari een speciale infodag voor de allochtone gemeenschap.’

De steden Gent, Mechelen, Antwerpen, Kortrijk en Lier toonden al interesse voor het project. Het stadsbestuur van Leuven legt de laatste hand aan een draaiboek en zal in april op een studiedag het project toelichten.

Yves Delepeleire

(Bron: De Standaard, 11 december 2007)