Een grand cru

Facebooktwittermail

Zaterdag 20 oktober hebben in Brussel meer dan 200 leraars en studenten – ongeveer 160 Franstaligen en 60 Nederlandstaligen – deelgenomen aan de “Zes uren voor de democratische school”, georganiseerd door Ovds (Oproep voor een democratische school). De deelnemers konden in de voormiddag en in de namiddag kiezen tussen een brede waaier aan educatieve wandelingen en workshops.

Tijdens de middag was er voor iedereen (die zich had ingeschreven) een warme maaltijd en een plenaire sessie. Tijdens dit plenair gedeelte werden enkele toekomstplannen van Ovds aangekondigd. Nico Hirtt, medeoprichter van Ovds, hield een gesmaakt [pleidooi voor een geëngageerd onderwijs.
->784]

Hoewel er voor deze editie van “de zes uren voor de democratische school” een kleinere opkomst was dan in 2005 en 2004, was het kwalitatief een grand cru. Dat bleek uit de vele positieve reacties die we op de dag zelf uit de mond van heel wat deelnemers noteerden en uit de antwoorden op de 50 ingevulde evaluatieformulieren. Alle opmerkingen – van de klachten over te kille lokalen (maar de chauffage van de school lag die dag echt in panne) tot het aanschuiven aan de ingang – en suggesties werden uitgebreid besproken op een bilanbijeenkomst op 10 november en zullen van pas komen voor een volgende editie (in 2009).

Om alle geïnteresseerden -deelnemers of niet-deelnemers – de gelegenheid te geven nog even kennis te nemen met de thema’s die tijdens de “zes uren” aan bod kwamen of om eventueel één van de sprekers of gidsen (van de wandelingen) te contacteren, volgt hier een kort overzicht van het Nederlandstalige programma.

Educatieve wandelingen

Congo, monumenten van Leopold II en Belgiës koloniaal verleden, met Lucas Cathérine, auteur van “Wandelen naar Congo” en “Bouwen met zwart geld. De grootheidswaanzin van Leopold II”

Een verkenning van Kuregem, met Dirk De Caluwé. Over deze wandeling bestaat een infobrochure met dezelfde titel. Contact: dirkdec@skynet.be .

Marx in Brussel, met Edward de Maesschalck, auteur van “Marx in Brussel” (Davidsfonds, 2005). Zie de toespraak van Edward de Maesschalck bij de voorstelling van dit boek. Contact: edward.demaesschalck@vrt.be .

Molenbeek, met Stijn Soete. Contact: stijn.soete@skynet.be Bij deze wandeling hoort een infobrochure, geschreven door Dirk De Caluwé (dirkdec@skynet.be)

Wonen in rijkdom en in armoede, met Christian De Vilder van “Tochten van hoop”, een vereniging die heel wat sociale wandelingen in Brussel organiseert. Zie www.tochtenvanhoop.be

De Geuzenroute, de democratische revolutie in de Nederlanden onder het vaandel van de godsdienst met Frans De Maegd. Zie achtergrondartikel. Contact: fransdemaegd@skynet.be

Workshops

Panelgesprek met de drie auteurs ( Ides Nicaise, Nico Hirtt, Dirk De Zutter ) van “De school van de ongelijkheid”. Voor een samenvatting van het boek, besprekingen en interviews, zie artikel op deze website.

Debat rond kennis en vaardigheden. Met Marc Hullebus (O-zon), Tony Van den Heurck (lerarenopleiding HoGent), Hugo Van Droogenbroeck (lerarenopleiding Hogeschool Antwerpen) en Katrien De Maegd (lerares secundair onderwijs). Klik hier voor verslag.

Hoe op een (wetenschappelijk) deskundige manier in de lessen spreken over de klimaatopwarming, met Peter Tom Jones , auteur (met Roger Jacobs) van het referentiewerk “Terra incognita. Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid”, co-auteur van “Het klimaatboek. Pleidooi voor een ecologische omslag” (met Els Keytsman). Op www.petertomjones.be vind je heel wat artikels en powerpoints van Peter Tom Jones.

Is er in het onderwijs plaats voor andere opvattingen over evolutie dan de leer van Darwin? Met Herman Reynders, leerkracht biologie. Zie o.a. zijn artikel “Deur openen voor creationisme”. Contact: herman.reynders@scarlet.be

Wat is de meerwaarde van taalonderdompeling (immersion linguistique) en van “onderwijs in de eigen (thuis)taal” ? Kunnen we voor Vlaanderen iets leren uit de ervaringen in Brussel? Lees hierover o.a. Verlag van deze workshop. En: “Meertalige scholen: vloek of zegen? Interview met Laurence Mettewie

Onderwijs in eigen taal en cultuur. De ervaringen van de Foyer in Brussel. Zie verslag van de workshop.
Zie www.foyer.be

Overzicht van de drie workshops over talen

Hoe kan ik als leerkracht in mijn klas en school concreet werken aan anti-racistische en mondiale opvoeding? Met School zonder racisme.

Kunnen wij van het onderwijs in Cuba iets opsteken?