Hoofddoek in GO!

Facebooktwittermail

Leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs mogen ook buiten de godsdienstlessen een hoofddoek dragen, maar niet als de leerkracht andere pedagogische opdrachten uitvoert, bijvoorbeeld als opvoeder of vakleerkracht. Dat heeft de Raad van het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) op 26 oktober beslist.
De Raad van het GO! boog zich over het arrest van de Raad van State. Die heeft afgelopen week het ontslag geschorst van een islamleerkracht die in een Brusselse scholengroep was ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg buiten het klaslokaal.

Volgens de Raad van State komt het een individuele school of scholengroep niet toe om een verbod op religieuze symbolen uit te vaardigen. Dat is immers voorbehouden aan de Raad van het GO!.

Die Raad stelde eerder dat personeelsleden ‘geen duidelijke tekenen van hun levensovertuiging dragen, met uitzondering van de leerkrachten levensbeschouwelijke vlakken’.

Ook de gebouwen ‘moeten vrij zijn van religieuze symbolen’. Die beslissing wordt nu bijgestuurd, om te verduidelijken in welke gevallen de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hun levensbeschouwelijke symbolen buiten de lessen mogen dragen.

Over het ontslag van de islamleerkracht in kwestie, moet de Raad van State nog een definitieve beslissing nemen. Het GO! merkt wel op dat de Raad van State in de schorsingsbeslissing geen rekening hield met de standpunten die de Raad van het GO! eerder al had geformuleerd.

Over het dragen van religieuze symbolen voor leerlingen, stelde de Raad van het GO! eerder al dat het de scholen zelf zijn die moeten uitmaken of ze dit al dan niet verbieden. Aan dat standpunt verandert niets.

1 REACTIE

  1. Hoofddoek in GO!
    En hoe zit het dan met de verborgen logesymbolen en vooral de herkenbare uitspraken die verwijzen naar occulte rituelen in bijvoorbeeld redevoeringen van bijvoorbeeld GORIS?

Comments are closed.