9. Centrale evaluatie om de scholen beter te begeleiden

Facebooktwittermail

A. Wat zegt ons programma?

9. Centrale evaluatie om de scholen beter te begeleiden

Ons onderwijssysteem beschikt vandaag niet over de nodige statistische gegevens. Wij zijn voorstander van regelmatige centrale proeven. Niet om de leerlingen te beoordelen (deze proeven zouden niet de basis vormen om de leerlingen een getuigschrift te geven) of om een ranking tussen de scholen op te stellen maar om het niveau, de pedagogische praktijken en het systeem in zijn geheel te evalueren en te garanderen dat overal voldoende kwaliteit wordt geboden.

B. Uw vragen, onze antwoorden

9. Centrale evaluatie om de scholen beter te begeleiden

Zijn de ministers Vandenbroucke en Arena niet met hetzelfde bezig ?

Ja, onze onderwijsministers spreken er over maar in een andere context. Minister Vandenbroucke wil centrale peilingen organiseren onder het motto “meten om te weten”. In de huidige context bestaat het gevaar dat deze centrale toetsingen gaan misbruikt worden om een ranking tussen de scholen op te stellen zodat de marktmechanismen in het onderwijs nog sterker gaan spelen.

Of om scholen die slecht presteren met de vinger te wijzen (hoewel de gemiddelde prestaties van hun leerlingen meestal een afspiegeling zijn van de samenstelling van hun schoolpopulatie) en hun lerarenkorps onder druk te zetten om bijscholingen en andere extra prestaties gratis te leveren.

Wij zijn voor centraal geleide testen en toetsen binnen een onderwijssysteem waar de concurrentie tussen de scholen en tussen de leerlingen is verdwenen. In onze optiek en binnen de objectieve voorwaarden die ons programma mogelijk maakt, is de evaluatie geen instrument meer om zijn school te positioneren op de onderwijsmarkt of om te oordelen over het overgaan van een leerling. De evaluatie dient enkel om de sterke en zwakke punten te detecteren – in het functioneren van een school, in het werk van de leerkracht, in wat de leerling heeft verworven aan kennis en vaardigheden – om te kunnen vooruit gaan, de praktijk te verbeteren, om zich méér op de echte problemen te kunnen concentreren.

TERUG NAAR OVERZICHT