8. Strikte, begrijpelijke en samenhangende programma’s

Facebooktwittermail

A. Wat zegt ons programma?

8. Strikte, begrijpelijke en samenhangende programma’s

De leerplannen beschrijven duidelijk en gedetailleerd welke kennis, vaardigheden, houdingen, en niveau van beheersing we verwachten van de leerlingen. Zij leggen de nadruk op de basiskennis en -vaardigheden, die we regelmatig opfrissen.
Ter ondersteuning van de leerplannen beschikken de leraren gratis over handboeken, referentie- en documentatiemateriaal, audiovisuele hulpmiddelen, software, lijsten van de beste websites …

B. Uw vragen, onze antwoorden

8. Strikte, begrijpelijke en samenhangende programma’s

Zijn de huidige eindtermen niet goed?

Zoals men weet bestaan er voor heel wat vakken geen eindtermen maar enkel ontwikkelingsdoelen. Vooral in het beroepsonderwijs zien we, o.a. met het PAV (project algemene vakken) een vervaging van de leerinhouden. Veel leerkrachten algemene vakken in het beroepsonderwijs hebben de indruk dat hun voornaamste taak erin bestaat de leerlingen bezig te houden en dat de inhoud van weinig tel is.

De eindtermen zijn vaak te algemeen geformuleerd. Dit heeft ook te maken met de vrijheid die de onderwijsnetten opeisen om zelf de eindtermen in te vullen. Het gevolg is dat er vaak grote verschillen zijn in het vereist niveau van beheersing van de leerstof.
Volgens ons moeten de programma’s klaar en duidelijk de cognitieve doelstellingen per vak aanduiden. De didactische wenken daarentegen mogen niet te rigied worden of een verplichtend karakter krijgen.


Welke kennis moet regelmatig opgefrist worden? Voorbeelden?

Wij denken aan de fundamentele basiskennis in elk vak. Enkele voorbeelden. In de wiskunde: de regel van drie, het berekenen van percentages, oplossen van vergelijkingen met één onbekende van de eerste en tweede graad (met de discriminant), de formules voor het berekenen van de omtrek, de oppervlakte en de inhoud… In de wetenschappen moeten bv. de grootheden en de eenheden jaarlijks worden opgefrist. Voor taalvakken zijn er grammaticale regels die regelmatig dienen in herinnering gebracht. In de lessen geschiedenis is het nodig dat de grote lijnen in de tijdslijn steeds opnieuw worden getoond, evenals de inbreng van de grote beschavingen in de vooruitgang van de mensheid.

TERUG NAAR OVERZICHT