70 vragen over 10-puntenprogramma van Ovds

Facebooktwittermail

In oktober 2006 stelde de Oproep voor een democratische school (Ovds) haar 10-puntenprogramma voor. In december 2006 publiceerden we een speciaal nummer van “De democratische school” met veel gestelde vragen en antwoorden rond dit programma.

De inhoud van deze FAQ (frequently asked questions) vind je nu ook op onze website. Hieronder kan je per onderdeel (één van de 10 punten en de inleiding) telkens eerst de tekst van het 10-puntenprogramma en daarna de bijhorende vragen en antwoorden lezen.

Inleiding. Onze visie op de school en onze vaststellingen

1. Een gemeenschappelijke basisschool van 6 tot 15 jaar

2. Algemene en polytechnische vorming voor iedereen

3. De leerlingen toewijzen aan een school

4. Fusie van de netten

5. Door voldoende omkadering zorgen dat geen leerlingen afhakenn

6. Een brede school

7. Een evenwicht vinden in de pedagogische praktijk

8. Strikte, begrijpelijke en samenhangende programma’s

9. Centrale evaluatie om de scholen beter te begeleiden

10. Herfinanciering door 7 procent van het BBP aan onderwijs te besteden