Toveren met allochtone kinderen

Facebooktwittermail

De schoolse achterstand van allochtone leerlingen wegwerken én de ouders daarbij betrekken. Dat wil het Iqra-project van de Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV). Iqra richt zich op kinderen van tien tot dertien jaar. Het project werkt samen met gezin en school rond leervaardigheden en tekorten en gebruikt methodieken uit het ervaringsgericht leren.

Het IQRA-project werkt vanuit volgende principes:
– integraal : samen met gezin en school wordt er rond leervaardigheden en tekorten gewerkt;
– gedifferentieerd: ieder kind afzonderlijk staat met zijn mogelijkheden en behoeften centraal;
– vanuit ervaring : methodieken o.a. uit ervarings- en ervaringsgericht leren;
– vanuit sterktes: kinderen en gezinnen worden aangesproken op en bekrachtigd in hun sterke kanten.

Op zaterdag 2 december verneem je op de studiedag ‘Toveren met kinderen:ervaringen met het Iqra-project’ de werkwijze van Iqra, de ervaringen van de voorbije twee schooljaren en de verwachtingen voor de toekomst. Deskundigen zorgen voor kritische reflecties.

Inschrijven doe je vóór 27 november, deelnemen is gratis. De studiedag vindt plaats in Zaal Rubens in Berchem van 13 tot 17.30 uur. Doelgroep zijn allochtone ouders, leraren, directeurs, CLB-medewerkers, inspectie, begeleiding en beleidsverantwoordelijken. Meer info krijg je op het nummer 03 214 10 10 of via secretariaat@fmv-vzw.be