Minister Vandenbroucke kondigt aan

Facebooktwittermail

In een interview met De Standaard (30 augustus 2006) kondigt minister Vandenbroucke nog voor 2006 een aantal nieuwe beleidsnota’s aan.
Zo belooft hij dat vóór het einde van 2006 de grote lijnen van het nieuwe financieringssysteem voor het leerplichtonderwijs duidelijk zullen zijn. Daarmee verwijst hij naar zijn plan om de scholen te subsidiëren aan de hand van het type leerlingen dat ze hebben.

Tegen de kerstvakantie komt er een nota talenonderwijs. “In die nota wil ik onder meer een antwoord op de vraag hoeveel vreemde talen de leerlingen van het beroepsonderwijs moeten kennen. We voldoen nu niet aan de norm (Europa schrijft twee vreemde talen voor). Maar misschien moet dat in het beroepsonderwijs tot het grondig aanleren van één vreemde taal worden beperkt. Daarnaast moeten leerlingen de basisvaardigheden krijgen om zich in een andere taal uit te drukken.” Ook de anderstalige leerlingen en het talenonderricht in de lerarenpleiding zullen aan bod komen.

Verder zegt hij in het interview dat hij meer (centrale) peilingsproeven wil uitwerken waarmee scholen kunnen toetsen waar de leerlingen bij het begin stonden en tot hoever ze hen gebracht hebben en die resultaten vergelijken met andere scholen. Meer aandacht voor technologie, vanaf de lagere school en ook in het ASO staat ook op zijn programma evenals “werkplekleren”, niet beperkt tot het BSO maar ook voor het TSO en het hoger onderwijs