Betoging tegen financieringsplan hoger onderwijs

Facebooktwittermail

Op 16 maart betoogden 2000 studenten, docenten en ander personeel van de Brusselse universiteiten en hogescholen tegen de nieuwe financieringsvoorstellen van minister Frank Vandenbroucke voor het hoger onderwijs. Op 29 maart is Antwerpen en op 27 april is Gent aan de beurt. De betoging in Antwerpen op woensdag 29 maart vertrekt om 14.00 u aan de Ossenmarkt en trekt naar de Grote Markt. Door hun actie wordt de mediastilte doorbroken en wordt eindelijk het maatschappelijk debat rond de hervorming van het hoger onderwijs en haar financiering gevoerd.

Het eisenprogramma van VVS (Vereniging van Vlaamse Studenten) en het gemeenschappelijk vakbondsfront (COC, ACOD, VSOA) is klaar en eenvoudig maar zeer pertinent.

Wij komen op straat met de volgende eisen:

1. Meer geld voor onderwijs!

Ondanks alle retoriek over de kenniseconomie en onderwijsdemocratisering, besteedt Vlaanderen minder aan onderwijs dan in de jaren zeventig.
Dat terwijl de overheid jaar na jaar gigantische begrotingsoverschotten boekt. Wij eisen dat Vlaanderen terug 7% van het BRP aan onderwijs besteedt. Een nieuw financieringssysteem moet eerst en vooral een einde maken aan de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs en het hogescholenonderwijs in het bijzonder. Gelijke verwachtingen qua prestaties verdienen ook een gelijke financiering.

2. Neen aan het outputmodel!

Een overheid die instellingen enkel geld geeft voor de geslaagde studenten is asociaal en werkt kwaliteitsbedreigend. Instellingen zullen onder druk komen te staan om studenten er sneller door te laten en de zwakkere student zo snel mogelijk af te stoten.

3. Financiering naar behoeften!

Het nieuwe financieringssysteem moet rekening houden met de volledige studentenpopulatie en met de aanwezige diversiteit. Er moeten meer middelen komen voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften.

4. Geen hogere inschrijvingsgelden

voor aanvullende opleidingen, bissers en trissers! Nadat de jokerbeurs en het beurstarief voor aanvullende opleidingen al was afgeschaft, wil de overheid in de toekomst de manama’s in de regel niet meer financieren. Astronomische studiegelden van 5.000 tot 25.000 euro zijn absoluut ondemocratisch.

5. Meer geld voor onderzoek, maar niet ten koste van onderwijs!

De laatste voorstellen van de minister laten het aandeel voor onderzoek oplopen tot meer dan de helft van het universiteitsbudget! Op die manier wordt het onderwijsbudget nog verder uitgehold. Geen transfer van onderwijs naar onderzoek!
Het nieuwe financieringsvoorstel is voor hogescholen en universiteiten onaanvaardbaar. De toegekende enveloppen dalen dermate dat er een sociaal bloedbad zou ontstaan op alle universiteiten (de KULeuven en de UGent uitgezonderd), en op ongeveer de helft (10 op 21) van de hogescholen.

Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,

  • Herwig Bruyninx, ACOD, 0478/ 488 141
  • Chris Herreman, ACV-openbare diensten, 0478 27 99 09
  • Johan Rottiers, COC, 0476/ 93 62 67
  • Dirk De Vos, VSOA, 0477/ 59 26 26

Namens de studentenraden van verschillende hogescholen en universiteiten,
Nele Spaas, Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), 0476/ 25 74 84

Meer info over het VVS-standpunt vind je op haar website: http://vvs-axie.be