ACOD-onderwijs weigert financieel keurslijf CAO

Facebooktwittermail

“Na maandenlang bakkeleien en geen stap vooruit geraken binnen een absoluut ontoereikend budget, is ons geduld stilaan op. Indien er rond de jaarwisseling geen positieve signalen komen vanuit de Vlaamse regering, dan is een actieplan dat nu reeds wordt voorbereid onvermijdelijk en is een rustig sociaal klimaat niet langer mogelijk”. Dit schrijft Claude Walgraef, algemeen secretaris van de socialistische onderwijsvakbond in het decembernummer van het ACOD-maandblad “Tribune”.

Walgraef herinnert er aan dat de verhoging van het vakantiegeld reeds in 2001 werd toegezegd maar dat minister Vandenbroucke de realisatie ervan blijkbaar wil uitsmeren tot … 2011.
Bovendien wil de minister de verhoging van het vakantiegeld betalen met de al te krappe enveloppe die hij voorziet voor een CAO (2005-2009), zodat er bijna niets overschiet voor tewerkstelling en vermindering van de werkdruk.

ACOD-onderwijs waarschuwt intussen met affiches voor de eisen van de koepels van de Inrichtende Machten (Guimardstraat, Gemeenschapsonderwijs) waarvoor de minister een al te gewillig oor heeft. Het gaat om de invoering van een schoolopdracht van 36 klokuren (in plaats van de huidige prestatieregeling in lesuren), de snelle invoering van het college van beroep waardoor de evaluatie “onvoldoende” effectieve gevolgen zou krijgen (tweemaal onvoldoende betekent ontslag, ook voor vastbenoemden), een flexibeler personeelsstatuut (versoepeling van de regelgeving inzake bekwaamheidsbewijzen waardoor leerkrachten verplicht kunnen worden méér verschillende vakken te geven; inzetbaarheid in alle scholen van de scholengemeenschap) en een grotere verplichte beschikbaarheid van de meeste personeelscategorieën in juli en augustus.