VLD pleit voor liberalisering onderwijs

Facebooktwittermail

De VLD houdt van 20 tot 22 mei 2005 een economisch congres. Volgens De Standaard (22 april 2005) “voltooit de VLD een economische bocht naar rechts die tijdens de Vlaamse verkiezingscampagne al was ingezet”. In de ontwerpteksten komen ook belangrijke aspecten van het onderwijs aan bod.

Zo verdedigt de congrestekst de Bolkesteinrichtlijn om de diensten, inbegrepen het onderwijs, te liberaliseren.

Na de liberalisering van de productmarkten moeten nu ook de diensten worden geliberaliseerd. Een Europese dienstenrichtlijn over de vrijmaking van de diensten is absoluut noodzakelijk om schaalvoordelen te benutten, ondermeer inzake het gebruik en de ontwikkeling van ICT. Een dergelijke richtlijn is voor Vlaanderen een opportuniteit, eerder dan een bedreiging, gezien wij voor heel wat diensten competitief goed geplaatst zijn binnen Europa. Mits er aan kwaliteitseisen is voldaan, kan liberalisering ook in het onderwijs en de medische sector”.

De partij pleit voor internationale uitwisseling van topstudenten. “Overheid en industrie moeten samen jaarlijks 3.000 beurzen ter beschikking stellen van topstudenten om via aanvullende opleidingen buiten Vlaanderen en Europa verder te studeren. Ook moeten jaarlijks 3000 buitenlandse topstudenten naar Vlaanderen worden uitgenodigd voor bijkomende opleiding. De rijkdom van de confrontatie met andere culturen zal uiteindelijk het ondernemerschap en de internationale ingesteldheid van ons land beduidend stimuleren en ondersteunen”.

Wetenschappelijk onderzoek staat bij de VLD in dienst van de markt. “De overheid moet, met structurele betrokkenheid van de industrie, investeren in marktgericht fundamenteel onderzoek dat op eenvoudige bedrijfsbasis onbetaalbaar is. Onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen worden voorzien van een basisfinanciering voor onderzoek en ontwikkeling, die vorm krijgt in functie van de noden en de eisen van de markt. Prioritaire aandacht gaat naar de creatie van spin-offs, die bij aanbesteding in de markt worden geplaatst. De financiering van deze instellingen is derhalve performantiegericht

Ondernemerschap, zakendoen en de principes van de vrije markt moeten deel uitmaken van het leerprogramma in het secundair onderwijs”.