VEV : Voor meer concurrentie op de opleidingsmarkt

Facebooktwittermail

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) heeft een plan om de opleidingsmarkt voor volwassenen in Vlaanderen beter te doen functioneren. Mark Andries, chef van de VEV-studiedienst: “Om van een markt te kunnen spreken, moet men concurrerende opleidingsbedrijven hebben. Die markt werkt nu niet optimaal omdat ze wordt verstoord door onderwijsvormen die met overheidsmiddelen worden gefinancierd”. Bedoeld worden: de VDAB, de centra voor middenstandsopleiding en bepaalde scholen en universiteiten. “De overheid moet middelen ter beschikking stellen aan wie opleidingen vraagt en niet aan wie de opleidingen aanbiedt. Alleen dan kunnen de ondersteunde bedrijven kiezen met welke privé-opleidingsbedrijven ze samenwerken. En dan zijn ze minder afhankelijk van het bestaande en door de overheid ondersteunde opleidingsaanbod”. Het VEV beseft wel dat bepaalde opleidingen alleen door de overheid verstrekt kunnen worden, zoals inburgeringscursussen voor allochtonen en opleidingen voor werklozen. Het vraagt dat die opleidingen via openbare aanbestedingen worden uitbesteed. (Financieel Economische Tijd, 21 februari 2003)
Samengevat: de overheid moet geen scholen meer subsidiëren maar moet het geld rechtstreeks aan de “klanten” (volwassenen die opleiding volgen) geven die het dan naar vrije keuze besteden aan een privé-opleidingsbedrijf. Voor de “klanten” zonder geld (allochtonen en werklozen) moet de overheid subsidies toekennen aan het privé-opleidingsbedrijf dat de “aanbesteding” wint.
Het gevaar voor de vermarkting van de opleidingen en het onderwijs komt heus niet enkel van de Angelsaksische wereld!