Technisch en Beroepsonderwijs “Herwaarderen” door de doelstellingen te verlagen

Facebooktwittermail

De CEF (Conseil de l’Education et de la Formation) van de Franse Gemeenschap heeft een advies opgesteld over het technisch en beroepsonderwijs. Een advies dat uiteraard ingegeven is door een “herwaardering’ van het kwalificatieonderwijs. Hoe dan wel? De CEF pleit voor een “oriënterende school vanaf het basisonderwijs (!) en in het secundair (…) en dit in het kader van het herzien van het ganse systeem van de schoolplicht”. De organisatie zegt wel niet op basis waarvan de oriëntatie moet gebeuren (het loonbriefje van de ouders?) maar hoopt dat het instappen in het kwalificatieonderwijs zal gebeuren door keuze en niet door uitsluiting. Goed zo. En welke maatregel zal deze culturele revolutie mogelijk maken? De dubbele doelstelling, beroepsvorming en voorbereiding op hoger onderwijs, zou niet meer moeten opgelegd worden. De voorbereiding op het hoger onderwijs zou dus een ‘optie’ worden. Om deze herziening tot een goed einde te brengen raadt de CEF aan om “alle actoren” erbij te betrekken, maar uiteraard “in een gezonde verhouding tussen openbare en privé sector”.
(Alter Educ, 10 december 2002)