Nederland: Basisscholen bevreesd voor verzelfstandiging

Facebooktwittermail

Volgens de plannen moeten basisscholen in Nederland zich volgend jaar voorbereiden op een verzelfstandiging. Ze krijgen in 2005 één ‘lumpsum’-budget waaruit ze alles moeten betalen, in plaats van het huidige stelsel met ‘potjes’ die ze verplicht aan bepaalde doelen moeten besteden. Basisscholen kunnen een beperkt deel van hun budget nu al naar eigen inzicht besteden, voor bijvoorbeeld nascholing van docenten. Vele directeuren geven echter aan dat dit geld vaak op gaat aan zaken die toch al moeten gebeuren, zoals ouderschapsverlof of een bovenschools bestuur.

Vier van de tien directeuren in het basisonderwijs achten het eigen schoolbestuur niet in staat zelf het personeels- en financiële beleid uit te voeren. Ruim drie van de tien achten het bestuur slechts gedeeltelijk geschikt en ruim een kwart schat de situatie zonnig in. Dat blijkt uit een enquête onder zevenhonderd directeuren van basisscholen die de PCSO, de schoolleidersorganisatie in het protestants-christelijk onderwijs, publiceert.
(Trouw, 27 januari 2003)