GATS: Gevaar voor onderwijs

Facebooktwittermail

Chris Vandenbroeke (hoogleraar aan de Universiteit Gent en Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA) en Theo Francken (onderwijskundig pedagoog en wetenschappelijk medewerker Vlaams Parlement) gaan in een vrije tribune (De Standaard, 17 februari 2003) in op de GATS.

“In de GATS-onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WHO) met als onderwerp de liberalisering van de dienstensector, komt ook het (hoger) onderwijs aan bod. Als de Angelsaksische landen hun slag thuishalen, dan zal dat op termijn een immense impact hebben op ons Vlaams hoger onderwijs. Als onderwijs een verhandelbaar goed wordt, dan zal de globalisering leiden tot een vermarkting van ons onderwijs. De kwaliteit van ons hoger onderwijs zal daar zwaar onder lijden. In de Engelstalige landen is hoger onderwijs big business. Zo verdienden de VS de laatste tien jaar al meer dan 12,3 miljard dollar aan de 525.000 buitenlandse studenten die aan hun universiteiten les volg(d)en. Ook Groot-Brittannië heeft meer dan vijf miljard euro inkomsten te danken aan zijn 215.000 buitenlandse studenten, voornamelijk uit Europa. In Nieuw-Zeeland gaat de regering zelfs taksen invoeren op deze winstgevende onderwijsindustrie voor niet-Engelstaligen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende multinationale bedrijven en commerciële onderwijsinstellingen zitten te wachten tot de Europese onderwijsmarkt zich voor hen opent. In afwachting lobbyen ze intensief in Brussel en verkennen ze de markt.

(De Standaard, 17 februari 2003)