Alfabetisering en onderwijs in Venezuela

In Venezuela heeft de linkse president Hugo Chavez op 3 december 2006 opnieuw de verkiezingen gewonnen. Sinds Chavez in 1998 aan de macht kwam en zijn "bolivariaanse revolutie" begon, leerden anderhalf miljoenen volwassenen leren en schrijven. Over de verwezenlijkingen op onderwijsvlak gaat onderstaand artikel, dat van de hand is van de Belgische journalist Michel Collon, die een boek voorbereidt over Venezuela (1).

Recente artikels