Standpunt over het « strategisch contract » van minister Arena

Het ontwerp van “Strategisch contract voor het onderwijs” van de Franse Gemeenschapsregering blinkt uit in dubbelzinnigheid. Enerzijds kunnen we ons terugvinden in een aantal intenties. Anderzijds staan we erg kritisch tegenover het lot dat aan het kwalificatieonderwijs wordt toebedeeld en zoeken we in deze tekst vruchteloos naar een belofte van de noodzakelijke menselijke en materiële middelen. Als de progressieve doelstellingen niet kunnen bereikt worden door gebrek aan een echte herfinanciering, dan zouden de liberaal geïnspireerde doelstellingen wel eens de enige kunnen zijn die gerealiseerd worden, aangezien die de Gemeenschap geen euro kosten.

L’école démocratique n’est pas encore au programme de Marie Arena

Au terme d'une brève concertation, la ministre de l'Enseignement en Communauté française de Belgique, Marie Arena, a obtenu des « organisations...

Vrije software in opmars

Na Brazilië gaat nu ook Venezuela software van Microsoft uit overheidsdiensten bannen. Met vrije software zijn we goedkoper én veiliger af, zegt president Hugo...

Kwalificatieplicht in plaats van leerplicht?

Het zou beter zijn de leerplicht tot achttien te vervangen door een kwalificatieplicht, waarbij elke leerling verplicht wordt een diploma hoger secundair onderwijs te...

Du libéralisme social au socialisme humaniste, cherchez la différence !

Les compétences communautaires étant ce qu'elles sont, nous ne nous étonnerons pas que l'enseignement tienne une place importante dans l'accord de gouvernement de la Communauté Française entre les nouveaux amis du PS et du cdH. Il est impossible de mentionner dans ce cadre tous les aspects « enseignement » de cet accord (+ 30 pages). Nous nous focaliserons donc sur les éléments les plus importants, ceux que la nouvelle majorité met en exergue et ceux aussi qui, malheureusement, nous semblent les plus pertinents pour illustrer la soumission des politiques aux pouvoirs économiques. Passons en revue les éléments principaux de l'accord, assortis des commentaires de l'Aped (en italiques).

Vlaams regeerakkoord (2004-2009)

Onder de titel "Investeren in onderwijs, elk talent zijn kansen geven" wijdt de Vlaamse regering (CD&V-NVA, VLD, SP.A-Spirit) die in juli 2004 tot stand kwam, een volledig hoofdstuk aan onderwijs in haar regeerakkoord. Ook in het hoofdstuk "Topprioriteit: meer ondernemen, meer werkgelegenheid" vinden we een aantal linken naar beroepsvorming en onderwijs.

Hieronder geven we commentaar bij de belangrijkste uittreksels (in kursief) uit het regeerakkoord rond onderwijsbeleid.

De toenemende welvaartskloof

Boekbespreking van Marc Vandepitte. De kloof en de uitweg. Een dwarse kijk op ontwikkelingssamenwerking. Uitg. EPO, Berchem-Antwerpen, 2004. 136 blz. 10,00 euro. Isbn 90...

Y a-t-il un gouvernement pour sauver l’Ecole ?

Les communautés française et flamande de Belgique sont dotées de nouveaux ministres de l'Education et de nouveaux accords de gouvernement. Dans une interview accordée cette semaine à l'hebdomadaire Solidaire, notre ami Nico Hirtt analyse ces deux programmes. Sans illusions...

Selectie aan poort universiteit

De Nederlandse Tweede Kamer maakt de weg vrij voor meer selectie van studenten aan de poort van het hoger onderwijs. Ook mogen universiteiten en...

Laaggeletterdheid in Vlaanderen en Nederland

Een op de zeven volwassenen in Vlaanderen kan niet voldoende lezen en schrijven om het te redden in een kennismaatschappij. Vlaanderen telt naar schatting...

Les plus lus...

Articles récents