Meest recente artikels

zondag 15 januari 2017
per  Stein Van Opstal

Debat: naar een brede eerste graad

In tijden van onderwijshervorming leek het ons nuttig te kijken naar wat middelbare scholen vandaag al doen om de eerste graad ’breder’ te maken, leerlingen met diverse achtergrond en capaciteiten samen te houden in een gemeenschappelijk programma.

zondag 15 januari 2017
per  Tino Delabie

Wat leert ons PISA 2015?

‘Sinds de bekendmaking van de PISA-resultaten eerder deze week brak er een kakofonie aan tegenstrijdige opinies en analyses los’, schrijft minister Hilde Crevits in een Opinie (De Standaard, 10 december). De minister vervolgt: ‘Toch gebiedt de intellectuele eerlijkheid ons het over een aantal (...)

dinsdag 27 december 2016
per  Jean-Pierre Kerckhofs

Pacte d’Excellence: Waar moet de school toe dienen?

Het is wanneer ze probeert op deze vraag een antwoord te vinden dat de Centrale stuurgroep (CG) duidelijk het meest onsamenhangend is. Verwondert ons dat? Deze problematiek is bij uitstek politiek. En als alle actoren van de CG, bijgestaan door iemand die men zedig “de consulent” noemt, een min (...)

dinsdag 27 december 2016
per  Jean-Pierre Kerckhofs

Pacte d’Excellence: Een forse aanpak van ongelijkheden?

Zal met het Pacte d’Excellence de onderwijsongelijkheid in het Franstalig onderwijs aangepakt worden?

dinsdag 27 december 2016
per  Nico Hirtt

Pacte d’Excellence: Het kwalificatieonderwijs herwaarderen zal meer samenhang vragen

De oprichting van een gemeenschappelijke stam in het onderwijs tot en met het derde jaar secundair is een van de belangrijkste voorstellen van het Pacte d’Excellence die door de Centrale Groep weerhouden werden. Maar er is ook sprake van de volgende jaren, waar een “herwaardering van het kwalificatieonderwijs” aanbevolen wordt.

dinsdag 27 december 2016
per  Jean-Pierre Kerckhofs

Pacte d’Excellence: Een ambitieuze gemeenschappelijke stam? Wat ons verheugt, en wat ons verontrust

In Franstalig België woedt een hevig debat over de toekomst van het secundair onderwijs. Op vraag van minister Schyns van onderwijs werkte de Centrale Groep een document uit met aanbevelingen. Ovds maakte een uitgebreide analyse van het zogeheten Pacte d’ Excellence.

zaterdag 26 november 2016

Fidel Castro: Het is een schande als 1% mensen niet kunnen lezen of schrijven

Vriend en vijand zijn het er over eens dat het Cubaanse onderwijs zijn verdiensten heeft. In de vergelijkende onderzoeken van de UNESCO komt Cuba steevast als het beste onderwijsland van Latijns-Amerika naar voor, "buiten categorie".
In het verleden heeft Ovds (Oproep voor een democratische (...)

woensdag 16 november 2016
per  Peter De Koning

Martha Nussbaums "Not for Profit"

Martha Nussbaum is een Amerikaanse filosofe die een bijzondere interesse heeft voor het onderwijs. 5 jaar geleden schreef ze een rijk en inspirerend boek, "Not For Profit", dat nog steeds nagalmt bij wie met onderwijs te maken heeft. Kernboodschap van haar boek: nu de wereld in de greep is van (...)

zondag 6 november 2016
per  Pros.vandebroek

Katholieke dialoogscholen, de nieuwe open pluralistische scholen?

In mei zorgde Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor enige beroering door de katholieke scholen uit te roepen tot ’dialoogscholen’, met respect voor andere religies en meer plaats ervoor op school. Zal de hoofddoek weer welkom zijn in de katholieke scholen en zullen (...)

zondag 16 oktober 2016
per  Hugo Van Droogenbroeck

“Wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen” in de maak?

Op 25 maart 2016 lanceerde minister van onderwijs Hilde Crevits haar langverwachte conceptnota over de hervorming van de lerarenopleiding1. De minister wil deze conceptnota uitwerken in een decreet, zodat in 2019 met het nieuwe systeem voor de lerarenopleiding van start kan gegaan worden.
De (...)

donderdag 6 oktober 2016
per  Pieter Boussemaere

Klimaatkennis van de Vlaamse leerkracht in opleiding blijft beperkt

Op 6 oktober stelde Pieter Boussemaere, docent aan de VIVES-hogeschool in Brugge, de resultaten voor van een enquête die hij organiseerde bij 430 studenten van de Vlaamse lerarenopledingen over de klimaatverandering.
In onderstaand artikel geeft hij een overzicht van de belangrijkste (...)

dinsdag 20 september 2016
per  Peter De Koning

De modernisering van de eerste graad secundair

In een eerder artikel maakten we een eerste balans op van de modernisering van het secundair, op basis van de toen (begin juni) beschikbare informatie. Die balans was allesbehalve positief. De hervorming heet nu niet voor niets "modernisering" en dreigt op sommige vlakken (vroegtijdige (...)

zaterdag 2 juli 2016
per  Tino Delabie

Leidt de dubbele contingentering effectief tot een betere sociale mix?

Binnen de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement wordt een nieuw inschrijvingsdecreet voorbereid. Centraal in het debat staat de afweging tussen vrije schoolkeuze en het tegengaan van segregatie. Onder de drie vorige onderwijsministers (Vanderpoorten, Vandenbroucke, Smet) werden stappen gezet (...)

zaterdag 2 juli 2016
per  Hugo Van Droogenbroeck

Waarom dialoogscholen, als één pluralistisch openbaar net voor de hand ligt?

Het katholiek onderwijs ziet het “katholiek” karakter van haar net door de toenemende secularisatie verder verschrompelen. Zowel het personeel als de leerlingenpopulatie zijn vandaag minder “katholiek” dan ze ooit waren. Het katholiek onderwijs vertegenwoordigt 60 % (basisonderwijs) à 75 % (...)

vrijdag 17 juni 2016
per  Peter De Koning

Maak werk van echte onderwijshervorming!

Het is geen toeval dat minister Crevits niet langer van een hervorming van het secundair spreekt, maar van een modernisering. Wat vorige week is overeengekomen binnen de Vlaamse regering, is slechts een flauwe afdruk van het al afgezwakte masterplan van de vorige regering.

Abonnement, lidmaatschap

JPEG - 39.4 kB


Kort

26 december 2014 - Aantal spijbelaars stijgt

In het schooljaar 2013-2014 werden in het Vlaamse onderwijs 9117 spijbelaars geregistreerd. Dat zijn er 1641 meer dan tijdens het schooljaar (...)

30 september 2014 - Rabbijn kritikeert indoctrinatie in Antwerpse joodse scholen

Rabbijn Moische Arye Friedman tekt aan de alarmbel. Sinds het heroplaaien van het geweld in Gaza, goed een maand geleden, zag hij naar eigen (...)

30 november 2012 - Onderwijskoepels vragen dat illegale jongeren hier hun opleiding mogen afmaken

Elke week is er wel een school die in de bres springt om de uitzetting van een illegale leerling tegen te houden. Omdat hij al jaren school (...)

24 november 2012 - Universiteiten buigen zich over fraude bij proffen

Wat doping is in het wielrennen, is het manipuleren en verzwijgen van onderzoeksgegevens binnen de universiteiten. "Uit een brede Amerikaanse (...)

24 november 2012 - Onderwijs in Nederland "gokt" met derivaten ... en verliest miljoenen euro

Universiteiten, hogescholen en middelbare beroepsscholen dreigen in Nederland tientallen miljoenen euro’s te verliezen doordat ze rentederivaten (...)

20 oktober 2012 - Spanje: driedaagse staking scholieren, studenten en ouders

In Spanje is op 16 oktober een onderwijsstaking uitgebroken. Niet de leraars staken. Het zijn de scholieren, studenten en zelfs de kleuters die (...)

5 september 2012 - Leerstoornissen te koop?

Kathleen Heyninck en Eva Geerts onderzochten, onder leiding van prof. dr. Wim Van den Broeck (VUB), stoornissen als ADHD, dyslexie, dyscalculie (...)

31 augustus 2012 - Maximumfactuur en tussenkomst OCMW

Volgens cijfers van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) gaven de OCMW’s in Vlaanderen in 2011 minstens 825.000 euro uit voor (...)

31 augustus 2012 - Brusselse allochtonen en onderwijs

In onderstaand artikel reageert Johan Leman (voormalig koninklijk commissaris van het Centrum voor Gelijke Kansen en tegen racisme, professor (...)

31 augustus 2011 - Open brief Vlaamse Scholierenkoepel aan de leerkrachten

Vinden leerlingen ook dat het onderwijsniveau daalt? Snakken zij ook naar meer kennis en minder vaardigheden? Wat wensen scholieren hun (...)