Chaque enfant a droit à une place dans une bonne école

Facebooktwittermail

In het Franstalig onderwijs bepaalt het inschrijvingsdecreet van minister Maria Arena dat de inschrijvingen voor volgend schooljaar in het eerste jaar van het secundair onderwijs van start gaan op 30 november 2007. Die dag ontstonden dan ook van ‘s morgens zeer vroeg voor somige scholen files van wachtende ouders. Sommige ouders stonden zelfs 24, 48 of zelfs 72 uren in de rij. In afwezigheid van enige regulering volgens rationele criteria (afstand tussen de woonplaats en de school, sociale mix, ….) bij de inschrijvingen, zijn dergelijke toestanden onvermijdelijk.

De Franstalige afdeling van Ovds (Aped, Appel pour une école démocratique) heeft eind november 2007 een petitie gelanceerd om leerkrachten en ouders uit te nodigen hun steun te betuigen voor de eis van een prioritaire toewijzing van leerlingen aan een nabijgelegen school waarbij ook rekening wordt gehouden met sociale criteria om tot een sociale mix in elke school te komen.

De prioritaire toewijzing van de leerling aan een school is een centraal punt uit het 10 puntenprogramma van Ovds tegen sociale ongelijkheid in het onderwijs. Deze eis komt tegemoet aan wat een meerderheid van ouders wenst. Deze petitie is dus geenszins bedoeld als steun aan diegenen die vanuit een elitaire klassenpositie hun gal spuwen op het decreet van minister Arena. Niet het decreet Arena maar de onderwijsmarkt zorgt voor files aan de schoolpoorten. Het is deze marktsituatie die men moet aanpakken.

Tekst van de petitie

• Als de ouders verplicht worden uren in de file te staan om hun kind in een school in te schrijven, wordt het recht op onderwijs met de voeten getreden ;

• Als de kinderen verplicht worden dagelijks lange trajecten per trein, bus of auto af te leggen omdat ze geen school vinden in de nabijheid van hun woonplaats, wordt het recht op onderwijs met de voeten getreden ;

• Als ouders en kinderen een school te vroeg moeten kiezen, vanaf november, zonder de eindresultaten te kennen, wordt het recht op onderwijs met de voeten getreden ;

• Als elke verhuis, elke verandering van gezinssituatie opnieuw onzekerheid en de wanhopige zoektocht naar een nieuwe school inhoudt, wordt het recht op onderwijs met de voeten getreden ;

• Als de leerlingen met de grootste leerproblemen in restscholen worden samen gebracht, omdat ze elders uitgesloten zijn of omdat er elders geen plaats meer is, wordt hun recht op onderwijs met de voeten getreden ;

• Als de schoolkeuze verwordt tot een opgeklopte competitie tussen ouders, dan wordt het onderwijs van de zwaksten met de voeten getreden ;

Daarom vragen wij met aandrang aan de verantwoordelijken van de Franse Gemeenschap om de nodige maatregelen te treffen opdat …

1. elke leerling in het gemeenschappelijk basisonderwijs de garantie zou hebben op een plaats in een nabijgelegen school, minstens tot half juli (de ouders die het wensen kunnen achteraf opteren voor een andere school)

2. deze plaatsen zouden worden toegekend op zodanige wijze dat ze het sociaal evenwicht in elke school respecteren en dus de vorming van getto’s vermijden.

Teken de petitie via www.ecoledemocratique.org

Lees ook de vrije tribune (« carte blanche ») « Chaque enfant a droit à une place dans une bonne école » van Nico Hirtt in Le Soir van 30 november 2007

Lees de vrije tribune van Ides Nicaise over kampeertoestanden in Vlaanderen