18,4 procent Vlaamse bevolking laaggeletterd

Facebooktwittermail

Volgens de resultaten van het International Adult Literacy Survey (IALS) is 18,4 procent van de Vlaamse bevolking laaggeletterd.

Een laaggeletterde of functionele analfabeet is iemand die onvoldoende kan lezen, schrijven, rekenen of met de computer werken om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties, studies en werk.

Laaggeletterdheid kan vergaande negatieve gevolgen hebben: geringe kansen op de arbeidsmarkt, weinig uitzicht op aantrekkelijker en beter betaald werk, zeer beperkte scholingsmogelijkheden en slechte toegang tot tal van maatschappelijke voorzieningen op het terrein van huisvesting, gezondheidsproblemen en onderwoijs.Meestal gaat laaggeletterdheid hand in hand met een sociaaleconomische achterstelling en sociale uitsluiting.

(Zeno Koecke, cursist, en Julien Borremans, coördinator van het Centrum voor Basiseducatie Vlaamse Ardennen.

Uittreksel uit « Opinie » in De Tijd, 8 september 2006, nalv. de Internationale Dag van de Geletterdheid)